Suomen Marsuyhdistys näyttelyilmoittautumis-järjestelmän tietosuojaseloste

Suomen Marsuyhdistys ry:n (SMY) näyttelyilmoittautumisjärjestelmän tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

  1. Suomen
    Marsuyhdistyksen näyttelyilmoittautumisjärjestelmän tietosuojaseloste

1.1.
Rekisterinpitäjä

Suomen Marsuyhdistys
Y-tunnus 2849483-1
marsuyhdistys.net

smy.hallitus@gmail.com

1.2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jäsenrekisterin hoitaja  

smyjasenasiat@gmail.com

1.3. Rekisterin nimi
Suomen Marsuyhdistyksen käytössä oleva näyttelyilmoittautumisautomaatti.

1.4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Suomen Marsuyhdistyksen näyttelyilmoittautumisjärjestelmän käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään marsunäyttelyilmoittautumisien hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Ilmoitetun marsun/luokan omistajan nimi/omistajien nimet sekä kasvattajan nimi julkaistaan sen näyttelyn näyttelyluettelossa, johon marsu/luokka on ilmoitettu. Ilmoitetun marsun/luokan omistajan nimi/omistajien nimet julkaistaan sen näyttelyn tuloksissa, johon ilmoittautuminen on suoritettu. Tietoja ei käytetä markkinointiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

1.5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään perustietoja, kuten:
– ilmoittajan nimi
– sähköposti
– puhelin
– osoite
– marsun/luokan omistajan nimi/omistajien nimet
– kasvattajanimi
– jäsenyys

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet
Suomen Marsuyhdistys rekisteröi näyttelyilmoittautumisjärjestelmän käyttäjästä tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa käyttäessään ilmoittautumisautomaattia.

1.7. Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Suomen Marsuyhdistys ry:n ulkopuoliseen käyttöön ilman asianomaisen suostumusta tai viranomaismääräystä. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Suomen Marsuyhdistyksen ilmoittautumisautomaatin tiedot on tallennettu ylläpidon järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmistolla (https). Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää ylläpitäjiltä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot korjataan. Tarkastuspyyntö on tehtävä jäsenasioista vastaavalle henkilölle (jäsensihteeri) omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla.

1.10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Henkilötiedon korjauspyynnöt esitetään jäsenrekisterin hoitajalle sähköpostitse osoitteeseen: smyjasenasiat@gmail.com

13.6.2022

Suomen Marsuyhdistyksen hallitus