Etäosallistuminen jäsenkokouksiin

SMY:n hallitukselta on tiedusteltu mahdollisuutta osallistua yhdistyksen jäsenkokouksiin mm. Skypen kautta. Suomen Patentti- ja Rekisterihallituksen sivuilla on asiasta seuraava teksti: 

17 § Etäosallistuminen

Pykälän 2 momenttiin on lisätty uusia säännöksiä jäsenten etäosallistumisesta yhdistyksen kokoukseen. 

Edellytyksenä etäosallistumisen käyttöönotolle on, että asiasta määrätään yhdistyksen säännöissä. 

 

SMY:n säännöissä lukee kokouksiin osallistumisesta ainoastaan seuraavaa:

Kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi (1) ääni, jota hän käyttää läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetulla voi olla enintään kahden (2) jäsenen antama valtakirja.

Koska SMY:n yhdistyssäännöissä ei siis lue mitään etäosallistumisesta, esim. Skypen kautta osallistumista ei voida sallia koska se olisi lainvastaista.

Linkki PRH:n sivuille: 

https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyslaki/lakimuutokset_20100901/etaosallistuminen.html

Linkki SMY:n yhdistyssääntöihin:

http://marsuyhdistys.net/home/?page_id=414

Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.