Hallitus tiedottaa

Tänä vuonna olemme päättäneet tiedottaa tärkeistä jäseniä koskevista hallituksen käsittelemistä asioista sekä tiedottaa mitä mm. käymme läpi kokouksissa. Hallitus pyrkii kokoontumaan joka kuukauden ensimmäisellä viikolla.

1/2021-7/2021 hallituksen kokoukset

  • Päätimme, että jäsensponsori määrä pidetään kolmessa yrityksessä. Tällä pyrimme siihen, ettei MarsuMagazine täyty pelkillä mainoksilla. Jäsensponsoreiksi halusimme tänä vuonna yritykset jotka pienempiä sekä omaavat hyvinvointiin liittyvät arvomme ja jotka ei ole aiemmin olleet Smy:llä jäsensponsoreina. Poikkeuksena Movet, jonka halusimme ehdottomasti myös tänä vuonna mukaan.
  • Olemme hyväksyneet mm. virtuaalinäyttelyn ohjeet sekä Päivi Tiitisen laatiman kirjanpidon vuodelta 2020
  • Kevätkokouksen ajankohta päätettiin pitää 17.4.2021 ja Teams etäkokouksena kaikille.
  • Genetiikkaluennon tarve ja siihen pitäjän etsintä. Vielä emme ole löytäneet luennon vetäjää. Tiedoitamme kun löydämme pitäjän.
  • Sertifioitukasvattaja vastine
  • SMY:n vastine sosiaalisen median kirjoituksiin

Suomen Marsuyhdistyksen 2021 kevätkokouksessa on päätetty seuraavaa:

Vuonna 2021 kasvattajien näyttelytysvelvollisuus ei tarvitse täyttyä vallitsevan koronavirustilanteen takia. Marsujen rekisteröintivelvollisuus säilyy.

Vuonna 2021 marsutuomareiden tuomarointivelvollisuus ei tarvitse täyttyä vallitsevan koronavirustilanteen takia.


Hallituksessa päätettyä toukokuussa 2021:

Hallitus on vienyt eteenpäin sähköistä rekisteröintiä hakien tähän tiimiä sekä kotisivuille etsitään koodajia.

Virtuaalinäyttelyitä on valmisteltu ja hyväksytetty hallituksella tuomarit ja budjetti.

Kasvattajille ja kasvattajaksi hakeville on perustettu Facebook ryhmä sertifioitu kasvattaja-asiaa sekä muita kasvattajia koskevien asioiden yhteistä pohdintaa varten.


Hallituksessa päätettyä heinäkuussa 2021:

Hallitus päätti, että SMY ei järjestä näyttelyitä elo- ja syyskuun aikana.

Muut yhdistykset voivat hakea omia näyttelyitään pisteelliseksi.

Seuraava hallituksen kokous on 10.8.2021.