Hallitus tiedottaa

Tänä vuonna olemme päättäneet tiedottaa tärkeistä jäseniä koskevista hallituksen käsittelemistä asioista sekä tiedottaa mitä mm. käymme läpi kokouksissa. Hallitus pyrkii kokoontumaan joka kuukauden ensimmäisellä viikolla.

1/2021-7/2021 hallituksen kokoukset

  • Päätimme, että jäsensponsori määrä pidetään kolmessa yrityksessä. Tällä pyrimme siihen, ettei MarsuMagazine täyty pelkillä mainoksilla. Jäsensponsoreiksi halusimme tänä vuonna yritykset jotka pienempiä sekä omaavat hyvinvointiin liittyvät arvomme ja jotka ei ole aiemmin olleet Smy:llä jäsensponsoreina. Poikkeuksena Movet, jonka halusimme ehdottomasti myös tänä vuonna mukaan.
  • Olemme hyväksyneet mm. virtuaalinäyttelyn ohjeet sekä Päivi Tiitisen laatiman kirjanpidon vuodelta 2020
  • Kevätkokouksen ajankohta päätettiin pitää 17.4.2021 ja Teams etäkokouksena kaikille.
  • Genetiikkaluennon tarve ja siihen pitäjän etsintä. Vielä emme ole löytäneet luennon vetäjää. Tiedoitamme kun löydämme pitäjän.
  • Sertifioitukasvattaja vastine
  • SMY:n vastine sosiaalisen median kirjoituksiin

Suomen Marsuyhdistyksen 2021 kevätkokouksessa on päätetty seuraavaa:

Vuonna 2021 kasvattajien näyttelytysvelvollisuus ei tarvitse täyttyä vallitsevan koronavirustilanteen takia. Marsujen rekisteröintivelvollisuus säilyy.

Vuonna 2021 marsutuomareiden tuomarointivelvollisuus ei tarvitse täyttyä vallitsevan koronavirustilanteen takia.


Hallituksessa päätettyä toukokuussa 2021:

Hallitus on vienyt eteenpäin sähköistä rekisteröintiä hakien tähän tiimiä sekä kotisivuille etsitään koodajia.

Virtuaalinäyttelyitä on valmisteltu ja hyväksytetty hallituksella tuomarit ja budjetti.

Kasvattajille ja kasvattajaksi hakeville on perustettu Facebook ryhmä sertifioitu kasvattaja-asiaa sekä muita kasvattajia koskevien asioiden yhteistä pohdintaa varten.


Hallituksessa päätettyä heinäkuussa 2021:

Hallitus päätti, että SMY ei järjestä näyttelyitä elo- ja syyskuun aikana.

Muut yhdistykset voivat hakea omia näyttelyitään pisteelliseksi.

Seuraava hallituksen kokous on 5.10.2021

Hallituksen kokouksessa 20.7.2020 päätettiin, että muiden yhdistysten näyttelyanomuksesta peritään jatkossa 20€ maksu. Se tulee suorittaa marsuyhdistyksen tilille ennen anomuksen käsittetelyä. Maksua ei palauteta jos hakemusta ei hyväksytä. Näyttelyhakemuksen täydennykset sisältyvät käsittelymaksuun. (Marsu magazine 1/2021)


Hallituksessa päätettiin lokakuussa 2021:

Hallitus hyväksyi Oulun näyttelyhakemuksen, tulevaan näyttelyyn 20.11.2021.

Seuraavat kokoukset pidetään 12.10.2021 ja 25.10.2021.


Hallitus tiedottaa, että seuraava hallituksen kokous pidetään 16.11.2021.

Hallituksen kokouksessa päätettiin yksimielisesti, että 25.10.2021 lähtien on mahdollista rekisteröidä marsut sähköpostin kautta. Marsun rekisteripaperit lähetetään rekisteröijälle sähköpostitse, ja rekisteröijä lähettää marsun rekisterinumeron sähköpostitse.

Hallitus tiedottaa tulevista marsupäivistä, niitä suunnitellaan Ouluun ja Pirkanmaalle. Seuraa kotisivuja tarkasti 🙂

Päätettiin yksimielisesti, että SMY ei järjestä tänä vuonna 2021 muita näyttelyitä. Päätettiin järjestää Teams – marsupikkujoulu yhdistyksen jäsenille yhteisöllisyyden tiivistämiseksi.

Päätettiin yksimielisesti, että kotisivuja ei tällä hetkellä uusita. Niitä kuitenkin uudistetaan, kehitetään ja päivitetään aktiivisesti.

Pian Joulu jo lähestyy ja voi alkaa odottamaan Marsu Magazinea! Kivaa lukemista siis tulossa lähikuukausien aikana 🙂 


Suomen Marsuyhdistys järjestää virtuaaliset pikkujoulut 9.12.2021, tervetuloa mukaan!