FI JMVA, FI MVA, FI M-MVA ja muut tittelit

(Mahdolliset kysymykset valioitunmisista ja ruusukkeista sähköpostiosoitteeseen smy.tittelit@gmail.com)

FI JMVA
Marsu valmistuu Suomen Juniorimuotovalioksi (FI JMVA) kolmella sertifikaatilla, joiden tulee olla SMY:n hyväksymistä näyttelyistä. Sertifikaattien on oltava joko poikas- tai nuorten luokasta. Vain Suomessa myönnetyt sertifikaatit kelpaavat Suomen Juniorimuotovalion anomiseen. Sertifikaattien pitää olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Saatuaan yhden aikuisten tai veteraaniluokan sertifikaatin, FI JMVA marsun omistaja voi hakea marsulleen Suomen Muotovalion titteliä.

Suomen Juniorimuotovaliosäännöt ja hakuohjeet löydät täältä.

Virtuaalitittelin hakemus


FI MVA

Mikäli marsu ei ole saanut FI JMVA titteliä, voi Suomessa rekisteröidyn marsun omistaja saatuaan 3 sertifikaattia vähintään kahdelta eri tuomarilta, joista vähintään yhden tulee olla aikuisten tai veteraani- luokasta, anoa marsulleen Suomen Muotovalio- titteliä (FI MVA).

Suomen Muotovaliosäännöt ja hakuohjeet löydät täältä.

Mikäli marsu on toisen Pohjoismaan tai Viron muotovalio, valmistuu se anomuksella Suomen Muotovalioksi saatuaan yhden sertifikaatin Suomessa.

FI M-MVA

Suomen Muotovalio marsu valmistuu Suomen Megamuotovalioksi (FI MMVA) kolmella valioluokasta saadulla sertifikaatilla sekä kolmella BIS-sijoituksella. Jos neljäs sertifikaatti ja BIS-sijoitus on saatu samassa tapahtumassa kuin valioitumiseen vaadittavat sertifikaatit, ne huomioidaan Megamuotovalion titteliä anottaessa.

Eliittilemmikki (EL) ja (MEL)

Marsu valmistuu Suomen Eliittilemmikiksi (EL) kolmella Eliittikortilla. Vähintään yhden Eliittikortin on oltava aikuisten tai veteraaniluokasta, kaksi saa olla myönnetty poikas- tai nuortenluokasta. Marsu valmistuu Suomen MegaEliittiLemmikiksi (MEL) kolmella uudella Eliittikortilla. Kaikkien kolmen Eliittikortin on oltava aikuisten tai veteraaniluokasta. Jos marsun neljäs Eliittikortti on saatu samassa tapahtumassa kuin EL titteliin vaadittavat kortit, se huomioidaan MEL titteliä anottaessa.

Eliittikorttien pitää olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Eliittikorttien tulee olla SMY:n hyväksymistä näyttelystä. Vasta todistuksen saavuttua, on marsun nimen edessä oikeus käyttää EL-titteliä tai MEL- titteliä

VUODEN VOITTAJA lemmikkikilpailu ja -pisteet
Kilpailuaika on kalenterivuosi kerrallaan ja pisteitä jaetaan kaikista SMY:n tai sen hyväksymistä näyttelyistä. Tuloksiin huomioidaan marsun kaikki näyttelyt.

VUODEN VOITTAJA LEMMIKKI
Sijoitetaan viisi eniten pisteitä lemmikkiluokissa vuoden aikana kerännyttä marsua VVL1 – VVL5 – vuosiluku

Eliittilemmikki säännöt, hakuohjeet sekä käsittelijän osoitteen löydät täältä.

VV

Kilpailuaika on kalenterivuosi kerrallaan ja pisteitä jaetaan kaikista SMY:n tai sen hyväksymistä näyttelyistä. Tuloksiin huomioidaan kasvattajan viisi eniten pisteitä kerännyttä näyttelyä, sekä kaikki kasvattaja – ja jalostusluokista luokista saadut pisteet.

Vuosiluku ilmoitetaan tittelissä aina vuosiluvun kahdella viimeisellä numerolla.

Kilpailu on tarkoitettu vain SMY:n myöntämille kasvattajille sekä SMY:n rekisteröimille marsuille.

Titteleistä käytetään seuraavia lyhenteitä:
VUODEN VOITTAJA = VV – VV10 – vuosiluku
VUODEN ROTUNSA PARAS = VROP – vuosiluku
VUODEN KASVATTAJA = VK – vuosiluku
VUODEN JALOSTUSELÄIN = VJE – vuosiluku
VUODEN KLIPATTU = VKL – vuosiluku
VUODEN KOE-STANDARDI = VKS – vuosiluku
VUODEN EI-STANDARDI = VES – vuosiluku

JV & GG

Juhlanäyttelyn Best In Show – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä JV – vuosiluku -titteliä. Best In Show Junior – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä JJV -vuosiluku–titteliä.

Grand Galan Best In Show – voittajamarsu on oikeutettu käyttämään nimensä edessä GG – vuosi luku– titteliä. Best In Show Junior – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä JGG – vuosiluku – titteliä.

Vuosiluku ilmoitetaan titteleissä aina vuosiluvun kahdella viimeisellä numerolla.

Nordic
NordV + vuosiluku jokaisen rodun parhaalle.
NordM + vuosiluku Best In Show voittajalle.
NordJV + vuosiluku jokaisen rodun parhaalle juniorille.
NordJM + vuosiluku Best In Show voittaja juniorille.

Pohjoismaiden mestaruuskilpailu on pidetty Suomessa vuosina 2005, 2009 ja 2013.

FINMVAEPET

Omistajat voivat ostaa eliiteilleen ja valioilleen ruusukkeen.

 

VIRTUAALIULKOMUOTOLUOKISSA JAETTAVAT TITTELIT

Virtuaalimuotovaliot:
Marsu valmistuu Suomen VirtuaaliJuniorimuotovalioksi (FI VJMVA) kolmella virtuaalisertifikaatilla, joiden tulee olla SMY:n hyväksymistä virtuaalinäyttelyistä. Virtuaalisertifikaattien on oltava joko poikas- tai nuorten luokasta. Vain Suomessa myönnetyt virtuaalisertifikaatit kelpaavat Suomen VirtuaaliJuniorimuotovalion anomiseen. Virtuaalisertifikaattien pitää olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Saatuaan yhden aikuisten tai veteraaniluokan virtuaalisertifikaatin, FI VJMVA marsun omistaja voi hakea marsulleen Suomen VirtuaaliMuotovalion titteliä.

Mikäli marsu ei ole saanut FI VJMVA titteliä, voi Suomessa rekisteröidyn marsun omistaja saatuaan 3 virtuaalisertifikaattia vähintään kahdelta eri tuomarilta, joista vähintään yhden tulee olla aikuisten tai veteraani- luokasta, anoa marsulleen Suomen VirtuaaliMuotovalio- titteliä (FI VMVA). Mikäli marsu on toisen Pohjoismaan tai Viron Virtuaalimuotovalio, valmistuu se anomuksella Suomen VirtuaaliMuotovalioksi saatuaan yhden virtuaalisertifikaatin Suomessa.

Suomen VirtuaaliMuotovalio marsu valmistuu Suomen VirtuaaliMegamuotovalioksi (FI VMMVA) kolmella valioluokasta saadulla Virtuaalisertifikaatilla sekä kolmella VBIS-sijoituksella. Jos neljäs virtuaalisertifikaatti ja VBIS-sijoitus on saatu samassa tapahtumassa kuin valioitumiseen vaadittavat virtuaalisertifikaatit, ne huomioidaan VirtuaaliMegamuotovalion titteliä anottaessa.

VirtuaaliJuhlanäyttelyn Best In Show – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä VJV – vuosiluku -titteliä. VirtuaaliBest In Show Junior – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä VJJV -vuosiluku–titteliä.

VirtuaaliGrand Galan Best In Show – voittajamarsu on oikeutettu käyttämään nimensä edessä VGG – vuosiluku– titteliä. VirtuaaliBest In Show Junior – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä JGG – vuosiluku – titteliä. Vuosiluku ilmoitetaan titteleissä aina vuosiluvun kahdella viimeisellä numerolla.

Titteleistä käytetään seuraavia lyhenteitä:
VUODEN VIRTUAALIVOITTAJA = VVV – VVV10 – vuosiluku
VUODEN VIRTUAALIROTUNSA PARAS = VVROP – vuosiluku
VUODEN VIRTUAALIKASVATTAJA = VVK – vuosiluku
VUODEN VIRTUAALIJALOSTUSELÄIN = VVJE – vuosiluku
VUODEN VIRTUAALIKLIPATTU = VVKL – vuosiluku
VUODEN VIRTUAALIKOE-STANDARDI = VVKS – vuosiluku
VUODEN VIRTUAALIEI-STANDARDI = VVES – vuosiluku

VIRTUAALILEMMIKKILUOKISSA JAETTAVAT TITTELIT

VirtuaaliJuhlanäyttelyn Paras VirtuaaliLemmikki Marsu – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä VJVL – vuosiluku -titteliä

VirtuaaliGrand Galan Paras Virtuaali LemmikkiMarsu – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä VGGL – vuosiluku –titteliä

VirtuaaliEliittilemmikki ja VirtuaaliMegaEliittilemmikki
Marsu valmistuu Suomen Virtuaalieliittilemmikiksi (VEL) kolmella virtuaaliEliittikortilla. Vähintään yhden virtuaaliEliittikortin on oltava aikuisten tai veteraaniluokasta, kaksi saa olla myönnetty poikas- tai nuortenluokasta.

Marsu valmistuu Suomen VirtuaaliMegaEliittiLemmikiksi (VMEL) kolmella uudella virtuaaliEliittikortilla. Kaikkien kolmen virtuaaliEliittikortin on oltava aikuisten tai veteraaniluokasta. Jos marsun neljäs virtuaaliEliittikortti on saatu samassa tapahtumassa kuin VEL:n titteliin vaadittavat kortit, se huomioidaan VMEL:n titteliä anottaessa.

Virtuaalieliittikorttien pitää olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Virtuaalieliittikorttien tulee olla SMY:n hyväksymistä virtuaalinäyttelyistä. Vasta todistuksen saavuttua, on marsun nimen edessä oikeus käyttää VEL-titteliä tai VMEL- titteliä.

VUODEN VIRTUAALIVOITTAJALEMMIKKI

Kilpailuaika on kalenterivuosi kerrallaan ja pisteitä jaetaan kaikista SMY:n tai sen hyväksymistä virtuaalinäyttelyistä. Tuloksiin huomioidaan marsun kaikki virtuaalinäyttelyt. Sijoitetaan viisi eniten pisteitä virtuaalilemmikkiluokissa vuoden aikana kerännyttä marsua VVVL1 – VVVL5 –vuosiluku