Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Marsuyhdistys ry

2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Rekisteritiedoista vastaa ja niitä säilyttää jäsenasioista vastaava henkilö.

Jäsenasioiden hoitajan tiedot löytyvät täältä.

3. REKISTERIN NIMI

Suomen Marsuyhdistys ry.:n jäsenrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Jäsentietojen ja jäsenmaksutietojen käsittely ja seuranta sekä jäsenistöä koskeva tiedonvälitys.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN PITÄMISEN TARKOITUS

Jäsentietojen sekä jäsenmaksutietojen käsittely ja seuranta sekä jäsenistöä koskeva tiedonvälitys. Yhdistyksen toiminta, kuten jäsentiedotteiden, kokouskutsujen sekä jäsenlehden postitus sekä yhteydenpito jäseniin edellyttävät kyseisten tietojen käsittelyä.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, yhteystiedot, syntymävuosi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, liittymisvuosi, jäsentyyppi ja mahdolliset vapautukset jäsenmaksusta.

Käsiteltävät tiedot eivät ole arkaluontoisia henkilötietoja.

Käsiteltävät tiedot ovat tarpeellisia yhdistyksen toiminnan kannalta ja niillä on asiallinen yhteys yhdistyksen toimintaan.

7.REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilö itse on jäsen- ja jäsenmaksutietojen tietolähde.

 

8. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta Suomen Marsuyhdistys ry:n ulkopuoliseen käyttöön ilman asianomaisen suostumusta tai viranomaismääräystä.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. REKISTERIEN SISÄINEN KÄYTTÖ

Tiedot jäsenistä ja jäsenmaksun suorittaneista yhdistyksen toimintaa varten kuten esimerkiksi jäsenmaksujen seurantaa, jäsenistöä koskeva tiedonvälitys ja jäsenlehden postitus, kasvattajanimiasiat.

11. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Henkilörekisteriasiakirjat säilytetään huolellisesti henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Rekisteri on suojattu salasanalla, palomuurilla ja virusohjelmalla.

Tietoja voivat käyttää vain ne Suomen Marsuyhdistys ry.:n toimihenkilöt, joiden toimenkuvaan tietojen käyttäminen kuuluu

12. HENKILÖREKISTERITIETOJEN SÄILYTYS,
ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Jäsentietoja säilytetään jäsenrekisterinhoitajan henkilökohtaisella tietokoneella.

Henkilön jäsenyyden päättyessä tämän henkilötiedot hävitetään välittömästi.

Yhdistyksen toiminnan mahdollisesti päättyessä kaikkien jäsenten henkilötiedot hävitetään viipymättä, kun niitä ei enää tarvita yhdistyksen toiminnan päättämistoimenpiteiden loppuunsaattamisessa.

 

13. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI JA SAATAVILLA PITÄMISEN TAPA

 Rekisteriseloste on löydettävissä yhdistyksen kotisivuilta osoitteessa www.marsuyhdistys.net. Rekisteriselosteesta saa tietoja jäsenasioiden hoitajalta smyjasenasiat@gmail.com.

14. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot (Henkilötietolaki 26 §). Tarkastuspyyntö on tehtävä jäsenasioista vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä, ja tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna.

15. TIEDON KORJAAMINEN

Henkilötiedon korjauspyynnöt esitetään jäsenrekisterin hoitajalle sähköpostitse osoitteeseen smyjasenasiat@gmail.com

Virheelliset tai puutteelliset tiedot korjataan välittömästi , kun virhe on havaittu tai siitä on ilmoitettu.

 

16. SEURANNAN JÄRJESTÄMINEN, ONGELMISTA JA PUUTTEISTA
ILMOITTAMINEN

Hallitus seuraa rekisteritietojen lainmukaista ja asianmukaista käsittelyä. Mahdollisista ongelmista ja puutteista voi ilmoittaa hallitukselle sähköpostitse osoitteeseen smy.hallitus@gmail.com.