Rekisteröintisäännöt

Rekisteröintisäännöt
Näitä sääntöjä noudatetaan 1.1.2016 lähtien.

Nämä säännöt koskevat suomessa syntyneitä marsuja. Sääntöjen pohjana toimii seuraava malli:

kaavio

Tässä M on rekisteröitävä marsu.
Sen vanhemmat ovat E ja F ja isovanhemmat ovat A, B, C ja D.
Näin siis A ja B ovat E:n vanhempia ja C ja D ovat F:n vanhempia.
M:n perimästä D:n osuus on 25 %.

Sääntöpoikkeamaksi sallitaan 25% (eli yhden isovanhemman ) verran. Tämä siis tarkoittaa, että loput 75 % isovanhemmista täytyy noudattaa sovittuja yhdistelmiä. Vanhempien tulee aina noudattaa sovittuja yhdistelmiä.

Oheinen lista sisältää rekisteröintiin hyväksytyt yhdistelmät.

Sileäkarvaiset

Seuraavia roturyhmiä saa jalostaa keskenään, kunhan väri – ja kuvio säännöt toteutuvat:
Self eli yksivärinen, nonself eli kuvioitu, englannincrest yksivärinen , englannicrest kuvioitu, amerikancrest yksivärinen sekä amerikancrest kuvioitu.
Roan – roan, dalmatialainen – dalmatialainen tai roan – dalmatialainen yhdistelmät eivät ole sallittuja.

 Värisäännöt
Samanväriset keskenään
* Pe white – dewhite – cream – lemon – buff – saffron – buff – pe golden – de golden – red
* Black – red
* Black – grey – lilac – chocolate – beige

                             Kuviosäännöt
* samankuvioiset keskenään erikseen mainituin poikkeuksin ilman värisääntöä
* tan – fox – otter – self
* agouti – argente – solid agouti – solid argente – self (diluutti)
* tortoiseshell – tortoiseshell & white – tricolor – bicolor
* himalaya – self
* dutch
* brindle – tortoiseshell – magpie – harlekiini
* roan (sallittu ainoastaan yhdistettynä yksiväriseen)
* dalmatialainen (sallittu ainoastaan yhdistettynä yksiväriseen)
* California – california roan – self

Karkeakarvaiset ja karvattomat
* Samanrotuiset keskenään

* Kaikki väri -ja kuvioyhdistelmät ovat sallittuja, paitsi roan – roan, dalmatialainen – dalmatialainen tai roan – dalmatialainen.
* teddy
* rex – rex crest
* abessiinialainen
* skinny – skinnykantaja
* baldwin – baldwinkantaja

Pitkäkarvaiset
* Samanrotuiset keskenään
* Kaikki väri -ja kuvioyhdistelmät ovat sallittuja, paitsi roan – roan, dalmatialainen – dalmatialainen tai roan – dalmatialainen.
* sheltie – texel – coronet – merino – peruaani – alpakka
* lunkaryaperuaani – lunkaryasheltie – lunkaryacoronet – coronet – sheltie – peruaani

Muut
* Samanrotuiset keskenään

* Kaikki väri -ja kuvioyhdistelmät ovat sallittuja, paitsi roan – roan, dalmatialainen – dalmatialainen tai roan – dalmatialainen.
* ridgeback
* Ch-teddy – Ch-teddy crest
* Curly

ei-standardi:
Standarditoimikunnan antaman ohjeistuksen mukaan. Toimita sukupaperit sekä ehdotus rodun rekisteröinnistä standarditoimikunnalle. Standarditoimikunta käsittelee asian ja toimittaa asiakirjat rekisteröijälle päätöksen tehtyään.

Satiineja, skinnykantajia ja baldwinkantajia ei rekisteröidä

Suomessa syntyneen marsun sukutauluun täytettävät tiedot:
* Marsun nimi – Tähän kirjoitetaan rekisteröitävän marsun virallinen nimi. Mikäli marsun kasvattajalla on marsuille hyväksytty kasvattajanimi, se kirjoitetaan varsinaisen nimen eteen. Muutoin marsun nimessä ei saa esiintyä kasvattajanimeen viittaavaa etu -tai jälkiliitettä.

* Rekisterinumero/selkeä tyhjä tila – Tähän rekisteröijä kirjoittaa marsun rekisterinumeron.
* Syntymäaika
* Rotu
* Väri
* Sukupuoli
* Vanhempien sekä isovanhempien nimi (mikäli tiedossa), (rekisterinumero), rotu ja väri. Mikäli marsun kasvattajalla on marsuille hyväksytty kasvattajanimi, se kirjoitetaan varsinaisen nimen eteen. Muutoin marsun nimessä ei saa esiintyä kasvattajanimeen viittaavaa etu -tai jälkiliitettä.
– Suomessa syntyneen eläimen rekisteröinnissä vanhempien tiedot tulee olla. Isovanhempien tiedot voivat olla puutteelliset, mikäli rekisteröivän marsun vanhemmat ovat tuontieläimiä
* Kasvattaja (mikäli tiedossa), kasvattajan allekirjoitus (mikäli rekisteripaperissa kohta)

Tuonnit: Sukutaulusta täytyy selvitä ainakin seuraavat tiedot: marsun nimi, sukupuoli, syntymäaika (tai
arvio), muunnos (rotu/väri/kuvio) sekä kasvattajan nimi (mikäli tiedossa) ja kotimaa (mikäli tiedossa).

Mitä rekisteröiminen maksaa?
SMY:n myöntämille kasvattajanimellisille marsuille 2 €/marsu

Jäsenille 3 € / marsu
Ei-jäsenille 5 €/marsu.
Rekisteröintimaksut maksetaan SMY:n tilille NORDEA FI74 1469 3000 0265 06.
Viite on 220.

Tee näin:
Sukutaulusta otetaan kolme kopiota, joista kaksi (2) lähetetään rekisteröijälle ja yksi (1) jätetään itselle.

Lisäksi mukana tulee lähettää kuitti maksetusta rekisteröintimaksusta tai sen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen smy.rekisteroinnit@gmail.com sekä vastauskirjekuori tarvittavine postimerkkeineen.

Toinen lähetetyistä rekisterikaavakkeista jää rekisteröijälle ja toinen palautetaan rekisterinumerolla varustettuna.

Ainoastaan SMY:n leimalla vahvistettu rekisterikaavake on virallinen.

Jos rekisteröintiohjeita ei noudateta, marsua / marsuja ei rekisteröidä, eikä rekisteröijä ole velvollinen palauttamaan jo maksettuja maksuja. Jos sukutaulu on virheellisesti/puutteellisesti täytetty, se palautetaan rekisteröimättömänä uudelleen korjattavaksi. SMY ei korvaa tästä aiheutuvia kuluja.

Rekisteröinti kestää harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta enintään kuukauden (postileimojen välinen aika).

Katso rekisteröijän ajantasaiset yhteystiedot yhdistyksen kotisivuilta kohdasta ”Yhdistys -> Yhteystiedot”.
Rekisteröimällä marsun hyväksyt sen, että rekisteröintitiedot ovat julkisia.

Poikkeusluvan anominen:
Rekisteröintisäännöistä voi anoa poikkeuslupaa vain hyvällä syyllä. Anominen tapahtuu kirjallisesti ja anomus lähetetään rekisteröijälle (katso rekisteröijän ajantasaiset tiedot yhdistyksen kotisivuilta kohdasta ”Yhdistys -> Yhteystiedot”).
Anomukseen liitetään marsun sukutaulu ja lyhyt, napakka perustelu, miksi marsu pitäisi hyväksyä rekisteriin säännöistä poikkeavalla sukutaululla. Rekisteröijä lisää anomukseen oman mielipiteensä. Lopullisen päätöksen tekee hallitus, jonka jälkeen rekisteröijä ilmoittaa anojalle päätöksestä.

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröinneistä,
ota yhteyttä rekisteröijään smy.rekisteroinnit@gmail.com