Rekisteröintisäännöt

Rekisteröintisäännöt
Näitä sääntöjä noudatetaan 7.1.2015 lähtien.

Nämä säännöt koskevat suomessa syntyneitä marsuja. Sääntöjen pohjana toimii seuraava malli:

kaavio

Tässä M on rekisteröitävä marsu.
Sen vanhemmat ovat E ja F ja isovanhemmat ovat A, B, C ja D.
Näin siis A ja B ovat E:n vanhempia ja C ja D ovat F:n vanhempia.
M:n perimästä D:n osuus on 25 %.

Sääntöpoikkeamaksi sallitaan 25% (eli yhden isovanhemman ) verran. Tämä siis tarkoittaa, että loput 75 % isovanhemmista täytyy noudattaa sovittuja yhdistelmiä. Vanhempien tulee aina noudattaa sovittuja yhdistelmiä.

Oheinen lista sisältää rekisteröintiin hyväksytyt yhdistelmät.

Lyhytkarvaiset
Seuraavia rotuja saa jalostaa keskenään kunhan väri – ja kuviosäännöt toteutuvat
* Self eli sileäkarvainen yksivärinen – Nonself eli sileäkarvainen kuvioitu – Englannincrest yksivärinen – Englannincrest kuvioitu
* Amerikancrest yksivärinen (Rekisteröidään vain värisäännön mukaan)
* Amerikancrest kuvioitu (Rekisteröidään vain kuviosäännön mukaan)

                      Värisäännöt
Pew – dew – cream – lemon – buff – saffron
Saffron – buff – peg – deg
Black – red
Black – grey
Black – lilac
Chocolate – beige
Chocolate – carob
                             Kuviosäännöt
* tan – fox – otter – self (Rekisteröidään vain värisäännön mukaan)
* agouti – argente
* tortoiseshell – tortoiseshell&white – tricolor – bicolor
* himalaya
* dutch
* brindle – tortoishell
* magpie – harlekiini
* roan (Sallittu ainoastaan yksiväriseen yhdistettynä)
* dalmatialainen (Sallittu ainoastaan yksiväriseen yhdistettynä)

Karkeakarvaiset ja karvattomat
Kaikki väri- ja kuvioyhdistelmät ovat sallittuja, paitsi roan-roan, dalmatialainen-dalmatialainen tai roan-dalmatialainen.
* teddy
* rex
* abessiinialainen
* skinny
* baldwin – baldwinkantaja

Pitkäkarvaiset
Kaikki väri- ja kuvioyhdistelmät ovat sallittuja, paitsi roan-roan, dalmatialainen-dalmatialainen tai roan-dalmatialainen.
* Sheltie – texel – coronet – merino
* Peruaani – alpakka
* Lunkaryaperuaani – peruaani
* Lunkaryasheltie – lunkaryacoronet – coronet – sheltie

Muut
Kaikki väri- ja kuvioyhdistelmät ovat sallittuja, paitsi roan-roan, dalmatialainen-dalmatialainen tai roan-dalmatialainen.
* Ridgeback
* Ch-teddy – Ch-teddy crest

Satiineja, skinnykantajia ja baldwinkantajia ei rekisteröidä

Suomessa syntyneen marsun sukutauluun täytettävät tiedot:
– Marsun nimi – Tähän kirjoitetaan rekisteröitävän marsun virallinen nimi. Mikäli marsun kasvattajalla on SMY:n myöntämä kasvattajanimi, se kirjoitetaan varsinaisen nimen eteen. Muutoin marsun nimessä ei saa esiintyä kasvattajanimeen viittaavaa etu- tai jälkiliitettä.
– Rekisterinumero – Tähän rekisteröijä kirjoittaa marsun rekisterinumeron
– Syntymäaika
– Rotu
– Väri
– Sukupuoli
– Poikuesisarukset – samaan poikueeseen syntyneiden marsujen nimet, rodut, värit ja sukupuolet
– Vanhempien sekä isovanhempien nimi, rekisterinumero, rotu ja väri
– Kasvattaja
– Omistaja

Tuonnit: Sukutaulusta täytyy selvitä ainakin seuraavat tiedot: marsun nimi, sukupuoli, syntymäaika (tai arvio), muunnos (rotu/väri/kuvio) sekä kasvattajan nimi ja kotimaa.

Mitä rekisteröiminen maksaa?
SMY:n myöntämille kasvattajanimellisille marsuille 2 €/marsu
Jäsenille 3 € / marsu
Ei-jäsenille 5 €/marsu.
Rekisteröintimaksut maksetaan SMY:n tilille NORDEA FI74 1469 3000 0265 06.
Viite on 220.

Tee näin:
Rekisteröijälle lähetetään kaksi (2) asianmukaisesti täytettyä sukutaulua / marsu.

Lisäksi mukana tulee lähettää kuitti maksetusta rekisteröintimaksusta tai sen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen smy.rekisterointi@gmail.com sekä vastauskirjekuori tarvittavine postimerkkeineen.

Toinen lähetetyistä rekisterikaavakkeista jää rekisteröijälle ja toinen palautetaan rekisterinumerolla varustettuna.

Ainoastaan SMY:n leimalla vahvistettu rekisterikaavake on virallinen.

Jos rekisteröintiohjeita ei noudateta, marsua / marsuja ei rekisteröidä, eikä rekisteröijä ole velvollinen palauttamaan jo maksettuja maksuja. Jos sukutaulu on virheellisesti/puutteellisesti täytetty, se palautetaan rekisteröimättömänä uudelleen korjattavaksi. SMY ei korvaa tästä aiheutuvia kuluja.

Rekisteröinti kestää harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta enintään kuukauden (postileimojen välinen aika).

Katso rekisteröijän ajantasaiset yhteystiedot yhdistyksen kotisivuilta kohdasta ”Yhdistys -> Yhteystiedot”.
Rekisteröimällä marsun hyväksyt sen, että rekisteröintitiedot ovat julkisia.

Poikkeusluvan anominen:
Rekisteröintisäännöistä voi anoa poikkeuslupaa vain erittäin painavalla syyllä. Anominen tapahtuu kirjallisesti ja anomus lähetetään rekisteröijälle (katso rekisteröijän ajantasaiset tiedot yhdistyksen kotisivuilta kohdasta ”Yhdistys -> Yhteystiedot”).
Anomukseen liitetään marsun sukutaulu ja lyhyt, napakka perustelu, miksi marsu pitäisi hyväksyä rekisteriin säännöistä poikkeavalla sukutaululla. Rekisteröijä lisää anomukseen oman mielipiteensä. Lopullisen päätöksen tekee hallitus, jonka jälkeen rekisteröijä ilmoittaa anojalle päätöksestä.

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröinneistä,
ota yhteyttä rekisteröijään smy.rekisterointi@gmail.com