Kevätkokous 2019

Suomen Marsuyhdistys ry kevätkokous
27.4.2019 klo 10-13
Kauppakeskus Tuulonen kokoustila
Tuulosentie 1, 14810 Tuulos

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Hallituksen toimintakertomus 2018 ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta
6. Toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelle 2018. Vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle ja muille mahdollisille vastuuvelvollisille.
7. Hallituksen tai varsinaisten jäsenten ja perhejäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut tai muut esille tulevat asiat
8. Kokouksen päätös

Hallitus pyytää jäsenistöä toimittamaan kokoukseen käsiteltävät asiat puheenjohtajan sähköpostiin viimeistään 4.4.19 smy.puheenjohtaja@gmail.com.

Kokouksen esityslista julkaistaan viimeistään 14 vrk ennen kokousta Suomen Marsuyhdistyksen internetsivuilla.

Tervetuloa!

Lahti 15.2.2019 / Hallitus