Englantilainen Pet-luokka

Suomessa pidettävissä SMY:n omissa tai SMY:n hyväksymissä näyttelyissä ei sallita minkäänlaisia loisia. Englantilaisen petin säännöt on käännetty kokonaisuudessaan tiedoksi osallistujille, mutta eläintarkastus ja SMY:n säännöt ovat voimassa tarttuvien tautien ja loisten kohdalla. Emme riskeeraa kenenkään eläimen turvallisuutta näyttelyissämme.

Ohjeet pet-marsuille:

Ohjeistus on tehty pet-marsujen arvostelun standardoimiseksi näyttelyissä, jotka järjestetään NCC:n eli National Cavy Councilin sääntöjen mukaisesti. Ohjeistuksen tarkoitus on antaa pet-marsujen arvostelulle yhteneväisyyttä ja silti jättää tilaa tuomarin omille mieltymyksille.
Tuomarin täytyy olla NCC:n jäsen ja hänellä täytyy olla vähintään 2 vuoden kokemus näytteilleasettajana. Pet-marsut voi arvostella myös Junior-jäsen, iältään 14-17 vuotta, edellyttäen että muut edellä mainitut määreet tuomarista toteutuvat. Pet-marsut on perinteisesti arvioitu kunnon, käyttäytymisen ja puhtauden perusteella ja nämä ovat edelleen arvostelun tärkeimmät ominaisuudet. Tuomarin tulisi pitää mielessään että pet-marsun kunto ja käyttäytyminen kertovat sen jokapäiväisestä hoidosta, kun taas puhtaus kertoo marsun näytteilleasettajan kyvystä valmistaa marsu näyttelykuntoon.

Pet-marsut tulisi arvioida tasavertaisesti seuraavin kriteerein:

TERVEYDENTILA JA KUNTO
Kaikki näyttelymarsut tulee esittää terveenä, niiden tulee olla hyvässä fyysisessäkunnossa ja niillä ei saa olla sairauksia. Marsujen tulisi olla sopusuhtaisia,ei ylipainoisia ja niillä tulisi olla hyvin muotoutunut, lihaksikas runko, terve, kiiltävä turkki ja kirkkaat silmät.

KÄYTTÄYTYMINEN/KÄSITELTÄVYYS/LUONNE
Marsun tulisi olla kesy, helposti käsiteltävissä, ystävällinen ja rauhallinen arvostelupöydällä. Nämä ovat Pet-marsun olennaiset ominaisuudet. Alle 5 kuukauden ikäisillä marsuilla säikkyys on hyväksytympää kuin vanhemmilla ikäryhmillä

PUHTAUS/NÄYTTELYYN VALMISTAMINEN
Marsun turkin ja rasvarauhasen tulee olla puhtaat, korvalehtien siistit, sillä ei saa olla static licea tai ulkoloisia ja sen kynsien tulee olla leikatut. (Korvat tarkastetaan silmämääräisesti, korvaa ei tökitä vanupuikoilla Tms.)
Pitkäkarvaisten marsujen turkki ei saa olla takkuinen tai sekainen ja sen tulee olla leikattu siistiksi.
Pet-luokat NCC:n näyttelyissä ovat ensisijaisesti tarkoitettu uusille näytteilleasettajille ja marsut ovat lemmikkimarsuja, siksi ruohotahrat tms. ovat sallittuja.

Huomatukset:
Huomautus 1.: Koko arvosteluprosessin
ajan marsua tulisi käsitellä niin, ettei sille aiheutu kärsimystä.
Huomautus 2.: Näytteilleasettajat saattavat trimmata marsunsa kuten ulkomuotoluokissa tai aloittelijat voivatharjoitella triimmaamista. Peitinkarvojen poistaminen tai poistamatta jättäminen eivät ole arvostelukriteerejä.
Huomautus 3.: Marsun koko ei itsessään ole tärkeää. Marsujen ei tulisi olla ylipainoisa vaan niiden tulisi olla sopusuhtaisia. Sopusuhtaista, isoa marsua ei tulisiuosia sopusuhtaisen, pienen marsun sijaan vain kokonsa vuoksi. Koko ei yksin vaikuta sijoitukseen. Tuomarin tulee tunnistaa ali- ja ylipainoiset marsut ja ottaa asia huomioon arvostelussa.
Huomautus 4.: Puhdasrotuiset marsut saavat osallistua pet-luokkaan.
Huomautus 5.: Tuomari saattaa joutua kertomaan aloittelijoille, ettei tuomarin tulisi tunnistaa heidän marsujaan.
Huomautus 6.: Arvostelun jälkeen on suositeltavaa järjestää tuomaritapaaminen. Tämä on avuksi erityisesti aloittelijoille. Tuomaritapaamisen ajankohta pitää ilmoittaa.

Hylkäämiseen johtavat virheet:
Seuraavat syyt ovat niin vakavia, että ne johtavat marsun hylkäämiseen
Paiseet
Ihorikot – haavan tai ruven vuoksi.
Ruhjeet jaloissa
Väiveet ja täit
Marsu on näkyvästi tiineänä
punkki- tai sienitartunta
Marsuhalvaus
Silminnähden huono kunto
Pään kallistaminen/kiertokaula – saattaa olla synnynnäistä, mutta voi johtaa tulehdukseen

Yleisimmät virheet :

Virheitä, jotka eivät johda hylkäämiseen:
Nämä ovat virheitä, jotka eivät ole niin vakavia, että johtaisivat hylkäämiseen, mutta heikentävät sijoitusta virheettömään marsuun verrattuna.
Puhdistamaton rasvarauhanen uroksella
Kystat tai rasvapatit – rangaistus koon mukaisesti
Vanhat arvet – rangaistys koon ja määrän mukaisesti
Karvattomat alueet karvapeitteessä – rangaistus karvattoman alueen koon mukaisesti
Static lice -rangaistus loisten määrän mukaisesti (SMY:n sääntöjen mukaisesti eli ei sallita loisia)
Iho-ongelmat pan style (SMY:n sääntöjen mukaisesti eli ei sallita)

Seuraavat asiat eivät ole virheitä pet-marsun arvostelussa:
Peitinkarvat sileäkarvaisella marsulla
Revenneet tai pureskellut korvat – kunhan korvat ovat kuntoutuneet
Ylimääräiset varpaat
Puuttuva varvas,varpaankynsi – kunhan varvas on kuntoutunut
Puuttuva silmä –kunhan silmänpohja ja -ympärys on kuntoutunut
Fatty eye
Kaihi
Steriloitu tai kastroitu marsu