Hallitus tiedottaa

Tänä vuonna olemme päättäneet tiedottaa tärkeistä jäseniä koskevista hallituksen käsittelemistä asioista sekä tiedottaa mitä mm. käymme läpi kokouksissa. Hallitus pyrkii kokoontumaan joka kuukauden ensimmäisellä viikolla.

Päätettiin, että näyttelymaksu muuttuu kiinteäksi (7€)/ marsu sekä lemmikki- että ulkomuoto lukkaan.

Ei-jäsenen näyttelymaksu on (10€)/ marsu sekä lemmikki- että ulkomuotoluokissa.

Hallituksen seuraava kokous 2.6.2022


SMY tukee marsujen ruumiinavauksissa 50€/per marsu.

Näyttelyhakemusmaksu poistuu 1.1.2022 lähtien.

Kasvatusneuvojien toimi on perustettu ja toimeen valittu Elisa Sevnto ja Kirsi Ruotsalainen 13.12.2021 hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Kasvatusasioille on luotu yhdistyksen alainen sähköpostiosoite.

Hallitus on päättänyt, että Nordic on peruttu tänä vuonna (2022).


Näyttelyuutisia, hallitus hyväksyi pisteellisiksi näyttelyiksi seuraavat tulevat näyttelyt:

  • Oulun seudun jyrsijäyhdistyksen näyttely 11.6
  • Suomen Marsuyhdistyksen kesänäyttely 19.6 (Hattula)
  • Virtuaalinäyttely kesäkuulle