Kevätkokous 2006

VUOSIKOKOUS 12.3.2006 TURENKI

Läsnä: Katja Kivipuro (Minna Aatelan valtakirja), Janiika Toivoniemi, Anna Lindberg, Raisa Ristimäki (Maria Tuohisto-Kokon valtakirja), Noora Torkkeli, Hanna Lahtinen

1.Kokouksen avaus:
Kokous avattiin 18.35

2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.Järjestäytyminen:
Puheenjohtajaksi valittiin Katja Kivipuro, sihteeriksi Hanna Lahtinen, pöytäkirjantarkastajiksi Janiika Toivoniemi, Raisa Ristimäki, ääntenlaskijiksi Anna Lindberg ja Noora Torkkeli.

4.Työjärjestyksen hyväksyminen:
hyväksyttiin työjärjestys.

5.Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen:
hyväksyttiin vuosikertomus. Tilinpäätös ei palautunut kokoukseen joten päätettiin hyväksyä se syyskokouksessa.

6.Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilinpäätöksen vahvistaminen: edellisen kohdan mukaan siirretään syyskokoukseen.

7.Hallituksen esittämät asiat: 
Pet-palkinnot: Paras-Pet-palkintoja jaetaan näyttelyä kohden maksimissaan 8. Jokaista täyttä kymmentä eläintä kohden jaetaan 1 PP-palkinto.
Anna Lindberg lahjoittaa Lohjan näyttelyyn 5 Paras Pet- pokaalia
Peteillä kupat jaetaan jatkossa ruusukkeina ja kumat korteilla. Kortit tekevät pet-toimikunta. Kortteihin nidotaan mahdollisuuksien mukaan silkkinauhat. Janiika informoi pet-tuomareita asiasta. Palkintokuluissa on säästettävä koska pet-näyttelyt ovat viime aikoina olleet tappiollisia.
Palkintoja saa lahjoittaa kuka vaan ja asia laitetaan myös Marsu Magazineen.
Keskusteltiin kasvattajaseteleistä. Muistutetaan säännöistä lehdessä. Setelit uusitaan ja nihin tulee SMY:n nettiosoite ja logo.
Käyttöön otetaan EPET (eliittipet)-titteli 1.7.06 alkaen. Pet-marsu, joka on saanut kolme PP 1-3 sijoitusta vähintään kahdelta eri tuomarilta, on oikeutettu kyseiseen titteliin. Janiika myöntää arvot. Sijoituksista jaetaan kortit, jotta hakuvaiheessa on varmennus sijoituksesta. Muun yhdistyksen järjestämään näyttelyyn, kun se on SMY:n hyväksymä, Janiika lähettää kortit ennen näyttelyä. Korttien teosta vastaa pet-toimikunta.
Valionarvojen myöntäminen siirtyy Janiikalle viimeistään elokuussa 2006

Muistutetaan jäseniä että Suomen Muotovalionarvosta käytetään suomalaisissa yhteyksissä FIN MVA-lyhennettä ja vain ulkomaisissa FIN CH.
Myös rodut ja värit kirjoitetaan suomenkielisessä muodossa aina kun se on mahdollista, esim. ei english crested vaan englannin crest, ei himalayan vaan himalaya.

Kasvattajanimihakemuksiin lisätään ehto, että kasvattajanimen anojan on näyttelytettävä kahta kasvattiaan kasvattajaluokkien kaltaisessa luokassa ennen nimen hyväksymistä. Säännöt tullaan tarkentamaan mahdollisimman pian hallituksen kokouksessa.

SMY haluaa suosittaa jäsenilleen ja kasvattajilleen, että marsunaaraat myydään aina pareittain tai toisen kaveriksi, ei koskaan yksin. Sama koskee uroksia mahdollisuuksien rajoissa.

8.Muut esille tulevat asiat 
Ei muita asioita.

9.Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin kello 20.50.