Kevätkokous 2007

Kevätkokous 28.4.2007 Lahti, Sammonkatu 8

Läsnä: Anneli Ceder Anna Lindberg Anu Saarela
Susanna Piili Minna Aatela Iina Merjankari
Petra Hautanen Heidi Saarela Katriina Hautala
Kirsi Ruotsalainen Hanna Lahtinen Heli Kuoppamäki
Kristiina Saajanaho Kirsi Loikkanen Tuija Kilpinen
Anne Jalonen.

1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin 18.27.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta 
Puheenjohtaja Anneli Ceder
Sihteeri Heli Kuoppamäki
Pöytäkirjantarkastaja Hanna Lahtinen
-”- Kirsi Ruotsalainen
Äänten laskija Hanna Lahtinen
-”- Kirsi Ruotsalainen

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin työjärjestys

5. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin.

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilinpäätöksen vahvistaminen 
Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja vahvistettiin tilinpäätös.

7. Hallituksen esittämät asiat 
– standardin hyväksyminen 
Standardi hyväksytään pääpiirteittäin tällaisena. Annetaan mahdollisuus antaa jäsenille ja kasvattajille vielä kommentteja standardiin. Näyttelyissä annetaan mahdollisuus tutustua standardiin sekä lähetetään kasvattajille heidän kasvattamiensa rotujen/värien standardit tutustuttavaksi.

– ei standardin muuttaminen ei- ja koe-standardiksi ja niihin kuuluvien rotujen 
päättäminen 
Päätettiin uudet rodut koestandardiin:
Ch-teddy, ch-teddy crest
Skinny
Lynkarya (kaikki muunnokset, paitsi satiinit)
Buff agouti, Saffron agouti, Cream agouti
Buff argente, Saffron argente, Cream argente

Standardissa olevat agoutit/argentet:
Golden agouti, Silver agouti, Cinnamon agouti, Lemon agouti, Orange agouti
Golden argente, Silver argente, Cinnamon argente, Lemon argente, Orange argente
Grey golden argente, Grey silver argente, Grey lemon argente, Grey cinnamon argente, Grey orange argente

Uutta rotua ei-standardiin ilmoittaessa, on standarditoimikunnalle toimitettava kuukautta ennen viimeistä näyttelyyn ilmoittautumispäivää ohjeistus rodusta sekä mahdollisia lähdeviitteitä tai muita osoitteita, joista voi mahdollisesti etsiä lisätietoa rodusta. Ei-standardiluokkiin osallistuvien marsujen ei tarvitse olla rekisteröityjä mutta koe-standardiin osallistuvien on oltava.

– sertiruusukkeet 
Keskusteltiin sertiruusukkeista ja pet-luokkien kumaruusukkeista. Serti- korttia vastaan saisi palkintovastaavalta sertiruusukkeen näyttelyssä. Sertiruusuketta ei voisi enää palauttaa takaisin yhdistykselle. Hallitus valmistelee asian valmiiksi syksyn yleiskokoukseen.

– pet tuomarioikeuksien säilyminen 
Janiikan pyynnöstä asia oli kokouslistalla mutta hänen poissa ollessaan asiaa ei voitu käsitellä.

– rahastonhoitajan vaihtuminen
Rahastonhoitajan työstä pois jäävälle Kaijalle hankitaan yhdistyksen puolelta lahja/lahjakortti jonka hallitus päättää sekä maksetaan tältä vuodelta palkkio.

– satiinit 
31.10.2007 jälkeen syntyneitä satiinimarsuja ei saa enää rekisteröityä.
Hanna Lahtinen kirjoittaa jäsenlehteen artikkelin.

– näyttelysääntöjen uudistus 
Näyttelysääntöjen uudistuksia käsitellään vielä syyskokouksessa ja sääntömuutokset nettiin sekä jäsenlehteen.
Näyttelyyn ilmoittautumiset mieluiten sähköpostitse, mutta myös
kirjeitse on oltava mahdollista ilmoittaa marsuja näyttelyihin.
Näyttelykutsut pyritään julkaisemaan sekä lehdessä että yhdistyksen kotisivuilla. Kuitenkin jos kutsua ei lehden hitaan ilmestymisrytmin vuoksi ehditä julkaisemaan siinä, voi sen julkaista vain yhdistyksen kotisivuilla.
Näyttelyyn ilmoitetut eläimet on maksettava, vaikka henkilö ei tulisikaan paikalle. Jos syynä on sairaus tai muu ylivoimainen este, on poissaolo ja sen syy ilmoitettava ennen näyttelyä hallituksen jäsenelle tai näyttelyn vastuuhenkilölle, jolloin hyvästä syystä voi saada vapautuksen maksuista.

8. Muut asiat 
Keskusteltiin marsujen rekisteröijälle palkasta.
Päätettiin tarjota sihteerille ja tuomarille ruoat jos yhdistyksellä on oma buffetti näyttelyssä. Näyttelyn järjestäjät/vastuuhenkilöt saavat myös halutessaan. Buffetin vastuuhenkilö hankkii juomat/ruoat buffettiin.

9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi 20.43.