Kevätkokous 2009

Suomen marsuyhdistys Ry:n
Vuosikokous 04.04.2009 klo. 18.00
Paikka: Kotkankatu 9A Helsinki

Paikalla:
Anneli Ceder
Hanna Lahtinen
Katja Kivipuro
Pulmu Waittinen
Anna Lohi
Riina Ruuska
Minna Alander

1. Kokous avattiin 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pulmu Waittinen, sihteeriksi valittiin Minna Alander. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anna Lohi ja Riina Ruuska 

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Työjärjestys hyväksyttiin. 

5. Käytiin läpi hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta. Käytiin läpi tase-erittely 2008 ja tuloslaskemaerittely 2008 ja Tuloslaskelma ja tase 2008

6. Käytiin läpi tilintarkastajien lausunnot ja tilin päätös vahvistettiin. Vastuuvapaus myönnettiin edellisen toimintakauden hallitukselle. 

7. Hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut tai muut esille tulevat asiat. 

– Ulkomuotoluokkien näyttelysäännöt käytiin läpi ja ne hyväksyttiin pienillä muutoksilla. Uudet näyttelysäännöt tulevat voimaan 01.05.2009. Ne laitetaan kaikkien luettavaksi SMY:n kotisivuille.
Pet-toimikunta päivittää Pet-näyttelyiden säännöt.

– Nordiciin on saatu tuomarit ulkomuotoluokkiin Sharp Carol ja Emma ja Ian Raynolds

– Messutapahtumien yhteydessä järjestettävien näyttelyiden kutsuun kirjoitetaan paikalla oloaika esimerkiksi tekstillä: Ilmoittautumalla näyttelyyn sitoudut olemaan paikalla klo. …. asti. Ohjeistuksen rikkomisesta saattaa seurata sanktio jonka kyseisen näyttelyn näyttelytoimikunta määrää.

8. Kokous päätettiin klo.20.04