Ohjeita jalostussuunnitelmaan

Millainen on hyvä jalostussuunnitelma kasvattajanimihakemukseen?

Alhaalla on ote marsuyhdistyksen kasvattajanimisäännöistä:

”Kasvattajanimianomuksen liitteeksi on tehtävä selkeä ja kattava jalostussuunnitelma, josta tulee selvitä kasvatuksen tavoitteet ja kasvatusperiaatteet. Pääpaino on jalostuksellisissa asioissa (perusasiat on toki hyvä mainita, mutta sen suurempia selityksiä esim. terveistä poikasista tai rotumääritelmän toistosta ei tarvita). Vapaamuotoisessa jalostussuunnitelmassa tulee pohtia mm. seuraavanlaisia asioita: Miten ja millaista tulosta saadaan ilmoitetulla jalostuseläinjoukolla? Miten säilytetään tulevaisuudessa ko. marsujen hyvät ominaisuudet ja miten ei-toivotuista päästään eroon? Mitä oikeasti siitä populaatiosta saa irti (1. sukupolven pohtiminen ei riitä) eli suunnitellut yhdistelmät ja jälkeläispohdinta? Mikä on anojan motiivi ryhtyä jalostajaksi? Tarkoituksena on, että anoja miettii tarkkaan jalostuseläinten sopivuutta jalostukseen. Suotavaa olisi, että anoja pystyisi mahdollisimman tarkkaan hahmottamaan ainakin ensimmäisen jalostusvuoden käytettävissä olevat mahdollisuudet ja tulokset. Taustalla on ajatus siitä, että anojalla on jo jotain kokemusta marsun kasvatuksesta, nyt siihen vain lisätään jalostukselliset näkökohdat. Jalostussuunnitelma on hyvin harvoin anomuksen hylkäävä tekijä. Jos anomus on puutteellinen, siitä huomautetaan ja pyydetään lisäselvityksiä. Tärkeintä on, että anoja osoittaa kunnolla miettineensä asioita ja ottavansa marsujalostuksen vakavasti ja vastuuntuntoisesti.
Kaikista eri muunnoksista on tehtävä oma suunnitelmansa kasvattajanimeä anottaessa.”

Jutun tarkoitus on tarkentaa ja helpottaa hakijaa ymmärtämään yllä olevia ohjeita. Alkava kasvattaja voi tuntea jalostussuunnitelman vaikeaksi kirjoittaa, mutta todellisuudessa sen suunnittelu tekee hyvää niin aloittelevalle kuin pidempään kasvattaneelle. On tärkeää, että marsuyhdistyksellä on kriteerejä kasvattajaksi hakeville, jotta voimme taata, että marsuharrastusta viedään eteenpäin. Työ nimen saannissa estää sen, että hetken mielijohteesta kasvatuksesta kiinnostunut ei saa nimeä perehtymättä ja yhtä lailla hylkää sitä. Marsujen kasvatus vaatii vastuuta ja paneutumista rotuihin.

 • Kirjoita miksi haluat kasvattaa marsuja ja mitkä ovat motiivisi ja tavoitteesi kasvatuksessa. Voit myös pohtia sitä mitä sinulla on annettavaa kasvattajana ja mitkä asiat sinulle on tärkeitä kasvattajana.
 • Kasvattajanimi haetaan rotukohtaisesti. Kerro mitä asioita pidät tärkeänä kasvatuksessa rotusi osalta ja millaisia marsuja haluat kasvattaa.
 • Kerro 2-3 kasvatuksessasi jo synty-neestä poikueesta. Mitä odotit poikueelta ja millaisia poikasia syntyi. Mitä opit poikueista? Jos sinulla on takana use-ampia poikueita, voit kertoa esimerkin poikueesta mistä syntyi jotain jota et osannut odottaa ja jostain jossa koit onnistuneesi.
 • Listaa kaikki jalostuseläimesi ja niiden hyvät ja huonot ominaisuudet realistisesti.

Esimerkki:

Matti-marsu, self cream
+Kaunis väri
+hyvä ruumiinmuoto
+kaunis pää
-vaalea pohjaväri
-ruttuiset hieman pienet korvat
-periyttää korvataitetta

 • Kerro mitä yhdistelmiä (esimerkiksi 2-3 yhdistelmää) aiot teettää tulevaisuudessa. Kohdassa 4 olevat vanhempien listatut ominaisuudet helpottavat hahmottamaan millaisia poikasia odotat poikueesta syntyväksi. Miksi yhdistät tämä parin ja mitä voit saavuttaa tällä yhdistelmällä.
 • Mieti pidemmälle kuin yksi sukupolvi eteenpäin. Onko sinulla jo suunnitelmis-sa keneen yhdistät kohdan 5. esimerkki-poikueen poikasen tai millaisen jalostuskumppanin voit sille realistisesti hankkia ja mitä tavoitteita sinulla on tälle seuraavalle sukupolvelle. Tämä auttaa miettimään että jalostustyö on pitkäjännitteistä, jälkeläispohdintaa tulee tehdä useamman sukupolven osalta
 • Miten säilytät marsujesi hyvät ominaisuudet ja miten ei-toivotuista päästään eroon?
 • Millaisiin tuloksiin pääset jalostuspopulaatiollasi? Kerro realistisesti millaisen marsun pystyt jalostamaan tämän hetkisellä jalostuspopulaatiolla eli niillä marsuilla mitä omistat ja mihin tulokseen pääset niillä pidemmällä tähtäimellä. Voit kertoa esimerkiksi, että pystyt parantamaan marsun väriä tai pystyt säilyttämään hyvän ruumiinmuodon ja hyvät korvat, mutta tällä jalostuspopulaatiolla et voi saavuttaa parempaa pohjaväriä. On tärkeää, että tiedostat mitä jalostuspopulaatiollasi voit saavuttaa.
 • Oletko törmännyt ongelmiin jalostuksessa?
 • Kerro mitä mahdollisia terveysongelmia rodussasi esiintyy ja miten otat ne huomioon kasvatuksessasi. Esim. jos rodullasi esiintyy fatty eyetä, millaisia jalostusvalintoja teet ja miten suhtaudut tähän ongelmaan.
 • Mitä muita periytyviä ongelmia rodullasi voi olla ja miten ne periytyvät? Jos rodullasi esiintyy esimerkiksi taitteita kerro niistä ja niiden periytymisestä ja miten tämä vaikuttaa kasvatukseesi.

Saatesanoja:
Hakemuksessa ei odoteta, että sinun täytyisi saada kasvatettua täydellinen virheetön marsu. Rodut on eritasoisia, niissä on erilaiset haasteet ja onkin tärkeää, että tunnistat ongelmat ja sinulla on selvä suunta kasvatukselle. Hakemuksestasi tulee nähdä, että ymmärrät, mikä on poikasten teettämisen ja jalostuksen ero ja osaat miettiä miten jalostat rotua eteenpäin. On myös tärkeää, että olet huomioinut rodun mahdolliset terveysongelmat vaikkakaan yleisiä selityksiä terveistä poikasista ei tarvita.

Tärkeintä on että kirjoitat rehellisesti. Se ettet saa jalostuseläimilläsi kasvatettua BIS-1 marsua ei ole ongelma, tärkeää on että ymmärrät mitä voit jalostuseläimilläsi realistisesti saavuttaa. Jalostussuunnitelmassa voi avoimesti kirjoittaa myös ongelmista, se kertoo että osaat pohtia asiaa eri näkökulmista. Voi olla, että kasvattajalla on ongelmia joista ei pääse täysin eroon, taitteet ovat hyvä esimerkki, mutta on hyvä tiedostaa, miten ja miksi aiot tällaisten ongelmien kanssa toimia. Jotkut ongelmat voit ratkaista jalostuksella, toisia voit seurata ja kirjata muistiin. Jos rodussasi esiintyy roan-kuviota tai satiini-karvanlaatua niin pohdi myös niitä. Keskustelen mielelläni jalostuksesta ja autan kasvattajaa löytämään oman suuntansa ongelmien kanssa. Saat luultavasti myös muutamia kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään jalostussuunnitelmaa. Jalostussuunnitelmaa lähettäessä ei kannata pelätä onko siinä kaikkea tarvittavaa. Jos ei ole, niin kysyn lisäkysymyksiä, yllä olevan listan pitäisi helpottaa kirjoittamista. Jos kysymyksiin vastaaminen tuntuu haastavalta, kysy apua muilta kasvattajilta. On hyvä oppia keskustelemaan jalostuksesta kokeneempien kanssa, voit välttyä muiden tekemistä virheistä. Myös minun kanssa voi jutella asioista.

Jalostussuunnitelmaan saat yleensä vastauksen muutaman viikon kuluessa. Luen yleensä hakemuksen ensin kerran, sitten jätän asiat hetkeksi hautumaan, luen uudestaan ja vastailen hakemukseen. Kirjoittaja on yleensä nähnyt vaivaa suunnitelman tekoon ja haluan myös nähdä vaivaa suunnitelmaan vastatessa, siksi haluan tehdä sen sitten kun minulla on aikaa enkä vain hutiloiden nopeaa kiireen keskellä. Älä siis odota vastausta seuraavana päivänä.

Terveisin:
Kasvattajanimikäsittelijä