Sertifioitu kasvattaja

Suomen Marsuyhdistyksen (SMY)
hyväksymä virallinen kasvattaja sitoutuu noudattamaan Suomen eläinsuojelulakia
ja yhdistyksen antamia ohjeita. Eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä
pitopaikoissa säätelevät ja ohjaavat lisäksi eläinsuojeluasetus sekä
eläinlajikohtaiset valtioneuvoston asetukset ja maa- ja metsätalousministeriön
asetukset ja päätökset.

Suomen Marsuyhdistys haluaa
painottaa marsukasvattajien ja yhdistyksen tärkeää osaa eläinten
hyvinvoinnissa. Siksi SMY myöntää sertifioidun kasvattajan arvonimen
käytettäväksi yhdistyksen kasvattajalistalla ja kasvattajan toiminnan omassa
tiedottamisessa niille kasvattajille, jotka ovat tehneet laajamittaisen ja
ammattimaisen eläintenpidon ilmoituksen Aluehallintovirastoon.

Kasvattajanimisäännöissä:

” Sertifioitu
kasvattaja -arvonimeä voi hakea kirjallisella hakemuksella toimittamalla
hallitukselle vahvistuksen Aluehallintovirastoon (AVI) tehdystä ammattimaisen
ja laajamittaisen eläintenpidon ilmoituksesta. Lisäksi hallitukselle
toimitetaan todistus hyväksytystä valvontaeläinlääkärin/valvontaa tekevän
eläinlääkärin käynnistä/tarkastuksesta. Jos AVI katsoo, ettei
valvontaeläinlääkärin/valvontaa tekevän eläinlääkärin käynnille ole perusteita,
hallitukselle tulee toimittaa vapaamuotoinen kirjallinen viranomaisen ilmoitus
asiasta.”

Arvonimeen liittyy sähköinen
diplomi, jonka voi tulostaa tai julkaista sähköisessä muodossa.

Hakemus sertifioiduksi
kasvattajaksi tehdään vapaamuotoisesti sähköpostiin smy.hallitus@gmail.com .
Mikäli tietoon tulee, että annettu ilmoitus on erheellinen, arvonimi voidaan
poistaa myös takautuvasti.