Suomen Marsuyhdistys ry:n syyskokous 2011

Aika: Lauantai 15.10.2011 klo 13 alkaen 
Paikka: Helsingin Pelastuskoulu, Steniuksentie 14, 00320 Helsinki 

Läsnä (valtakirjat suluissa) : 
Juulia Palmqvist
Susanna Piili
Nora Mäntysaari
Pauliina Tuppurainen (Linda Lahtonen)
Aida Depner (Jaana Peltola)
Eva Kalliala
Iina Merjankari (Maria Tuohisto-Kokko, Minna Aatela)
Pulmu Waitinen

1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin klo. 13:19

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta 
Valittiin puheenjohtajaksi Pauliina Tuppurainen, sihteeriksi Pulmu Waitinen, pöytäkirjan tarkastajiksi Eva Kalliala ja Susanna Piili ja ääntenlaskijoiksi Eva Kalliala ja Juulia Palmqvist.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään työjärjestys 
Hyväksyttiin työjärjestys

5. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta vuodelta 2010
Toimintakertomus on hyväksytty kevään vuosikokouksessa tarvitavine lisäyksineen. Yhdistyksellä on ollut pääomaa vuoden 2010 lopussa 8569,81 euroa ja vuoden 2010 tilikausi on 1668,62 euroa ylijäämäiseksi.

6. Tilintarkastajien lausunto ja tilipäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle. 
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2010 hallitukselle.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi. 
Ehdolla puheenjohtajaksi Susanna Piili ja Linda Lahtonen. Valittiin äänestyksellä puheenjohtajaksi Susanna Piili (äänin 9-3).

8. Hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavaksi vuodeksi 
Ehdolla vuoden 2012 hallitukseen Katja Kivipuro, Nora Mäntysaari, Linda Lahtonen, Pauliina Tuppurainen, Eva Kalliala ja Juulia Palmqvist, varalle Taina Högman. Valittiin edellä olevat yksimielisesti vuoden 2012 hallitukseen.

9. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valinta 
Ehdolla toiminnantarkastajiksi Elise Feodoroff ja Pulmu Waitinen, varamiehiksi Aida Depner ja Mika Mäntylä. Ehdolla olevat valittiin yksimielisesti edellä olevan mukaisesti.

10. Hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2012.

11. Seuraavan vuoden jäsenmaksujen määrääminen 
Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan.

12. Hallituksen tai jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut tai muut esille tulevat asiat. 
a. MarsuMagazinelle taittaja, päätoimittaja ja toimittajia. 
Ehdokkaita tai kiinnostuneita lehden toimitustehtäviin ei ollut. Vapaaehtoisia kaivataan ja saa ilmoittautua koska tahansa hallitukselle.

b. Marsuille sukutietokanta
Päätettiin alkaa selvittelemään sukutietokannan tekemistä tarkemmin. Päätettiin, että jatkossa yhdistyksellä on lupa käyttää 1.1.2012 lähtien rekisteröitävien marsujen tietoja sukutietokannassa. Alkuvaiheessa tarkoituksena on, että sukutietokanta on avoinna vain yhdistyksen jäsenille.

c. Sähköinen ilmoittautumislomake nettisivuille 
Päätettiin, että hallitus jatkaa asian jatkoselvittelyä ja suunnittelua. Mikäli mahdollista, sähköisen ilmoittautumislomakkeen suunnittelu yhdistetään kotisivujen uusimisen yhteyteen.

d. Ridgebackin rekisteröintisääntö 
Keskusteltiin ridgebackin rekisteröimisestä ja periytymisestä. Esitettiin, että kevätkokouksessa ( tai jossain seuraavassa kokouksessa) käsiteltäisiin ns. kasvatuksen apumarsujen ( diluutti, lakelandit, ridgeback-kantajat) rekisteröintimahdollisuudesta tulevaisuudessa.

e. Rekisteröintiongelmat 
Selkeytetään kotisivuille rekisteröintisääntöjen yhteyteen rekisteröinnin kesto. Rekisteröinti kestää enintään 3 viikkoa, joka ei sisällä postitukseen kuluvaa aikaa. Huomioitavaa on, että lähetyspäivästä ja postin maksuluokasta riippuen postitus vie 1-4 päivää/ suunta.

f. Kasvattajakatselmoinnit Hannan poissa ollessa
Päätettiin, että hallitus keskustelee ja sopii yhdessä suomalaisten ulkomuototuomareiden kanssa katselmointikäytännöstä ja esimerkiksi mahdollisuudesta hyväksyä valittujen ulkomaalaisten tuomareiden tekemä katselmoinnit.

g. Uusi sponsorivastaava 
Sponsorivastaavaksi valittiin Aida Depner

h. Pet-toimikunta ja pet-vastaava 
Valittiin pet-vastaavaksi Eva Kalliala ja muiksi pet-toimikunnan jäseniksi Pauliina Tuppurainen ja Juulia Palmqvist. Muita halukkaita otetaan toimikuntaan kesken vuottakin. Ilmoittautumisia voi lähettää pet-vastaavalle.

i. Uusi palkintovastaava
Valittiin Aida Depner hoitamaan myös palkintovastaavan tehtäviä.

j. Muiden henkilöiden päivitys 
Standarditoimikunta – Katja Kivipuro, Hanna Lahtinen, Nora Mäntysaari
Jäsenasiat – Aida Depner
MVA-hakemukset – Pauliina Tuppurainen
Tuomarivastaava – Nora Mäntysaari
Kotisivujen päivittäjä – Eva Kalliala, Pauliina Tuppurainen, Linda Lahtonen
Foorumin ylläpitäjät – Eva Kalliala, Pauliina Tuppurainen, Linda Lahtonen, Nora Mäntysaari, Aida Depner

13. Kokouksen päätös 
Kokous päätettiin klo 17:23