Suomen Marsuyhdistys ry:n vuosikokous 15.4.201

Forssan ABC, Matkailijankatu 2, 30100 Forssa

Paikallaolijat (suluissa valtakirjalla olijat): 
Depner Aida (Mäntylä Mika)
Merjankari Iina (Aatela Minna)
Juntunen Annukka ( Saarela Anu, Ruotsalainen Kirsi)
Högman Taina
Kivipuro Katja
Lahtonen Linda
Piili Susanna (Palmqvist Juulia)
Tuppurainen Pauliina
Waitinen Pulmu ( Ristimäki Raisa)

1. Puheenjohtaja Susanna Piili avasi kokouksen 13.08 
2. Valittiin kokouksen 
puheenjohtajaksi Linda Lahtonen
sihteeriksi Katja Kivipuro
pöytäkirjantarkastajiksi Pulmu Waitinen ja Taina Högman
ääntenlaskijoiksi Pulmu Waitinen ja Taina Högman

3. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Muutettiin kokouksen esityslistaa niin, että kohdat 12 ja 13 käsiteltiin ennen kohtaa 7.

5. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuvaa selostusta yhdistyksen taloudellisesta tilasta ei voitu hyväksyä, koska se ei ole vielä valmis. Ehdotettiin käsiteltäväksi nämä asiat syyskokouksessa.

6. Toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle ja muille mahdollisille vastuuvelvollisille siirrettiin syyskokoukseen.

7. Päätettiin äänin 13-2 ettei virallisilla kasvattajilta vaadita näyttelyttämsipakkoa vuonna 2012. Muut vaatimukset säilyvät ennallaan. 

8. Keskusteltiin SKJL:n jäsenyydestä. Päätettiin siirtää mahdollinen eroamispäätös syyskokoukseen.

Tauko 14.00 – 14.15. Iina Merjakari poistui kokouksesta kello 14.00. 

9. Viimeisteltiin uusia rekisterisääntöjä ja hyväksyttiin ne äänin 10-3. 
Lisättiin uusi lause; Suomessa pysyvästi asuva henkilö/t voi käyttää vain SMY:n hyväksymää kasvattajanimeä vaikka hänellä olisi toisen yhdistyksen hyväksymä kasvattajanimi.
Astuvat voimaan heti.

TAUKO 15.50 – 16.07 

10. Viimeisteltiin uusia näyttelysääntöjä ja hyväksyttiin ne yksimielisesti. 
Astuvat voimaan heti.

11. Uusien kasvattajanimisääntöjen viimeistelyä. Hallitus jatkaa näiden sääntöjen käsitellyä.
Kaikki säännöt tullaan julkaisemaan Marsu-Magazinessa niiden valmistuttua.

12. Puheenjohtajan käyttöoikeus yhdistyksen tiliin on käsitelty jo aiemmin hallituksessa. 

13. Päätettiin siirtää Taina Högman hallituksen varajäsenestä hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

14. Hallituksen tai varsinaisten jäsenten ja perhejäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut tai muut esille tulevat asiat: 
a) keskusteltiin yhdistyksen ilmapiiristä.
b) keskusteltiin yhteistyöstä Venäjän kanssa. Mahdollinen yhteistyö vaatii vielä lisää faktaa.
c) keskusteltiin liittymisestä EE-clubiin. Liittymistä tai lisätiedon hankkimista ei toistaiseksi pidetty tarpeellisena.
d) keskusteltiin päätoimittajalle ja taittajalle annettavista korvauksista. Päätettiin (11 puolesta, 1 vastaan, 1 jäävi) antaa päätoimittajalle 100€ ja taittajalle 50€ arvosta hyvitystä yhdistyksen maksuista (rekisteröinti, jäsenyys, näyttelyilmoittatuminen jne) / 4 lehteä. Tämä korvaus tulee voimaan vuoden 2012 alusta lähtien.
e) Iina Merjankari luopui marsujen rekisteröimisestä. Katja Kivipuro jatkaa rekisteröintejä toistaiseksi.

15. Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.30.