Syyskokous 2008

Suomen Marsuyhdistys ry.
Syyskokous Klaukkalan Roinelassa.12.10.2008

Läsnä: Riina Ruuska, Elina Vehkamäki, Hanna Lahtinen (Katja Kivipuro, Katriina Hautala), Linda Kohvakka (Petra Hautanen), Tuija Kilpinen, Pulmu Waitinen, Elise Feodoroff, Anna Lindberg (Raisa Ristimäki, Annu Ristimäki), Juulia Palmqvist, Anu Saarela, Anna Lohi, Kirsi Ruotsalainen, Minna Alander, Susanna Piili, Annukka Holmroos, Inkeri Virtanen

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 16.15
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Puheenjohtaja Kirsi Ruotsalainen
Sihteeri Linda Kohvakka
Pöytäkirjantarkistajat ja äänetenlaskijat Hanna Lahtinen ja Elise Feodoroff

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin työjärjestys

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2009 
Ehdotettiin Hanna Lahtinen (kieltäytyy), Susanna Piili (kieltäytyy), Kirsi Ruotsalainen (kieltäytyy) ja Anneli Ceder, valitaan Anneli Ceder

6. Hallituksen jäsenten valinta, ehdotetut jäsenet ja äänestyksen tulokset: 
– Hanna Lahtinen, 21, valittu
– Linda Kohvakka, 19, valittu
– Susanna Piili 21, valittu
– Anna Lohi 22, valittu
– Kirsi Ruotsalainen 19, valittu
– Riina Ruuska 21, valittu
– Pulmu Waitinen 19, hallituksen varajäsen
-Annukka Holmroos 13, ei valittu

7. Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta 
Annukka Holmroos ja Juulia Palmqvist (varalla Tuija Kilpinen)

8. Hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen hyväksyminen. 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 hyväksyttiin. Talousarvio hyväksyttiin.

9. Jäsenmaksun määrääminen vuosi-, perhe-, yhteisö- ja ainaisjäsenelle 
Ehdotettiin jäsenmaksun korottamista 19 euroon. Ehdotettiin jäsenmaksun korottamista 20 euroon.
Äänestettiin asiasta: 19 euroa: 7 ääntä, 20 euroa: 17 ääntä.
Hanna Lahtinen ja Elise Feodoroff jättivät asiasta eriävät mielipiteet.
Uusi äänestys runsaan keskustelun johdosta, jäsenmaksu ei nouse eli pysyy 18 eurossa.
Ulkomailla asuvan jäsenmaksu 25 euroa EU:n sisällä ja 30 euroa EU:n ulkopuolella
Yhteisöjäsenmaksu: 2kertaa vuosijäsenen jäsenmaksu
Ainaisjäsenmaksu 10 kertaa vuosijäsenmaksu.

10. Hallituksen esittämät, kokousukutsussa mainitut tai muut asiat: 
-Näyttelysäännöt: Näyttelysäännöt eivät ole vielä valmiit.

-Käsitellään yhdistyksen säännöt. Hyväksytään uudet säännöt.

-Näyttelymaksut määräytyvät näyttelykohtaisesti.

-Standarditoimikunta ehdotti harlekiinin ja magpien hyväksymistä standardiin. Hyväksytty.

– Satiinien näyttelyttäminen kielletään kokonaan 1.1.2009 alkaen. Hyväksytty.

-Nordic- toimikunta: Hanna Lahtinen kutsuu kokoon.

-Reksiteröintitoimikunta lakkautetaan tarpeettomana. 

– Ehdotettiin klipattujen poistoa BIS kisasta. Asia siirretään näyttelysääntötoimikunnalle.

-Tuomarikoulutuksesta vastaavat Hanna Lahtinen ja Katja Kivipuro

Yhdistyksen muut toimihenkilöt 2009 
– infovastaava: Minna Alander
– internetvastaava: Riina Ruuska
– palkintovastaava: Annukka Holmroos
– jäsenasiat: Riina Ruuska
-muotovalioanomukset: Pulmu Waitinen
– kasvattajanimianomukset: Iina Merjankari
– sponsorivastaava: Kirsi Ruotsalainen
– pet-toimikunta: Inkeri Virtanen (vastaava), Minna Alander, Pulmu Waitinen.
– standarditoimikunta:
Katja Kivipuro, Hanna Lahtinen, Iina Merjankari,
– rahastonhoitaja: Elise Feodoroff, jolle SMY myöntää käyttöoikeuden yhdistyksen tiliin ja käyttöoikeuden SMY:N Solo-pankkiin.
– skjl-yhteyshenkilö: Iina Merjankari
-Näyttelysääntötoimikunta: Hanna Lahtinen, Katja Kivipuro, Susanna Piili, Iina Merjankari, Kirsi Ruotsalainen (puheenjohtaja).

11. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.15.