Syyskokous 2009

Syyskokous
Aika: 31.10.2009
Paikka: Myyrmäkihalli, Vantaa

Läsnä (valtakirjat suluissa): 
Pulmu Waitinen
Minna Alander
Riina Ruuska
Elina Vehkamäki (Hanna Laukkanen, Inkeri Virtanen)
Anna Lohi (Satu Sihvo)
Minna Polvisalo
Pauliina Tuppurainen
Sofia Järnberg
Eva Kalliala
Aida Depner
Mika Mäntylä
Annukka Holmroos
Iina Merjankari (Anne Jalonen, Jonna Tikka)
Raisa Ristimäki (Anna Lindberg, Anu Saarela)
Juulia Palmqvist (Tuija Kilpinen)
Anneli Ceder

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:34.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Minna Alander, sihteeriksi Pulmu Waitinen, pöytäkirjantarkastajiksi Eva Kalliala ja Aida Depner sekä ääntenlaskijoiksi Anna Lohi ja Annukka Holmroos.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2010 
Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Hanna Lahtista (kieltäytyi), Iina Merjankaria (kieltäytyi) ja Minna Alanderia. Kokous valitsi yksimielisesti seuraavan vuoden hallituksen puheenjohtajaksi Minna Alanderin.

6. Hallituksen muiden jäsenten valinta vuodelle 2010 
Hallituksen muiksi jäseniksi ehdotettiin Hanna Lahtista, Linda Kohvakkaa, Pulmu Waitista, Anna Lohta, Riina Ruuskaa, Iina Merjankaria (kieltäytyi), Annukka Holmroosia ja Juulia Palmqvistia.
Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti:
Hanna Lahtinen
Linda Kohvakka
Pulmu Waitinen
Anna Lohi
Riina Ruuska
Annukka Holmroos
Juulia Palmqvist (varajäsen)

7. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta 
Tilintarkastajiksi valittiin Aida Depner ja Mika Mäntylä sekä varatilintarkastajiksi Eva Kalliala ja Sofia Järnberg.

8. Vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus 
Kokouksen alussa kaikille läsnä oleville jaettiin tutustuttavaksi toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus. Vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan tehtiin kaksi muutosta ja hyväksyttiin muutosten jälkeen. Pet-tuomareiden koulutus –kohdasta poistettiin sana pet sekä lisättiin kohta ”Yhdistys esittäytyy erilaisissa tapahtumissa”. Talousarvioehdotus hyväksyttiin sellaise-naan.

9. Vuoden 2010 jäsenmaksut 
Päätettiin korottaa vuosijäsenmaksua kahdella eurolla (2e) 20 euroon, jotta saadaan katettua MarsuMagazinen värikannet ensi vuodeksikin. Perhe- ja yhteisöjäsenten jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Varsinaisen jäsenmaksun korottaminen kahdella eurolla korottaa ainaisjäsenmaksua, joka on kymmenen kertaa vuosijäsenmaksu eli vuodesta 2010 eteenpäin 10 x 20 euroa. Myös ulkomaalaisten jäsenmaksuihin ehdotettiin ja hyväksyttiin 2 euron korotus, jolloin EU-alueella jäsenmaksu nousee 27 euroon ja EU-alueen ulkopuolella 32 euroon.

10. Hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut tai muut asiat 
10a. Pet-toimikunnan ja pet-vastaavan valinta 
Pet-vastaava: Annukka Holmroos
Muut toimikunnan jäsenet: Aida Depner
Juulia Palmqvist
Eva Kalliala
Jutta Laakso
Sofia Järnberg

10b. Yhdistyksen muut toimihenkilöt 
Jäsenrekisterin ylläpitäjä: Sofia Järnberg
Infovastaava: Raisa Ristimäki
Internet-vastaavat: Riina Ruuska, Linda Kohvakka, Minna Alander ja Jenni Kaurila.
Standarditoimikunta: Katja Kivipuro, Hanna Lahtinen ja Anna Lohi.
Muihin ei tullut muutoksia.

10c. Lunkaryoiden hyväksyminen standardiin 
Keskusteltiin lunkaryoiden hyväksymisestä standardiin. Standarditoimikunta suosittelee siirtoa. Päätettiin, että tässä vaiheessa käsitellään vain lunkaryaperuaanien siirtoa standardiin. Päätettiin hyväksyä selkeällä enemmistöllä lunkaryaperuaani standardiin.

10d. Patentti- ja rekisterihallituksen antamat muutokset yhdistyssääntöihin 
Patentti- ja rekisterihallitus oli palauttanut yhdistyksen uudet säännöt muutamalla pienellä korjauksella. Muutokset ilmenevät kokouksen aluksi läsnä oleville jaetuista säännöistä. Päätettiin hyväksyä muutokset sellaisinaan.

10e. Muutosehdotukset kasvattajakatselmointiin 
Keskusteltiin muutoksista kasvattajakatselmointiin. Ehdotettiin katselmoitavien marsujen ikärajan nostoa 4 kuukauteen. Ehdotettiin, että kaikki rekisteröintisääntöjen puitteissa yhteensopivat turkkimuunnokset voidaan katselmoida samassa ryhmässä. Ehdotettiin laatu-arvioinnin lisäämistä kasvattajakatselmointiin nykyisen hyväksytty/hylätty-asteikon tilalle.

Päätettiin nostaa katselmoitavien eläinten ikäraja 4 kuukauteen. Muutos tulee voimaan 1.1.2010 alkaen ja koskee kaikkia rotuja.

Päätettiin, että kaikki rekisteröintisääntöjen puitteissa yhteensopivat turkkimuunnokset voidaan katselmoida samassa ryhmässä. Muutos tulee voimaan 1.1.2010 alkaen ja koskee tässä vaiheessa vain turkkimuunnoksia, ei värejä tai kuvioita.

Päätettiin lisätä kasvattajakatselmointiin laatu-arviointi. Muutos tulee voimaan 1.1.2010 alkaen, jolloin katselmoitava marsu voi saada arvosanan 0 (=hylätty), 1 (=erinomainen jalostukseen) tai 2 (=kelpaa jalostukseen).

10f. SMY:n hyväksyntä PiNan näyttelyille. 
Aida Depner haki SMY:n hyväksyntää PiNan näyttelyyn 15.11.2009, jossa pet-tuomarina on Heli Kuoppamäki. SMY:n hyväksyntä myönnettiin tälle näyttelylle sekä PiNan pikkujoulunäyttelylle sillä ehdolla, että tarkemmat tiedot näyttelyistä lähetetään hallitukselle kokouksen jälkeen.

10g. Etu- ja takatukallisten jalostaminen keskenään 
Keskusteltiin etu- ja takatukallisten pitkäkarvaisten risteyttämisestä ja jalostamisesta keskenään. Päätettiin jatkaa asiasta keskustelua vielä ja siirtää mahdollinen päätöksenteko kevätkokoukseen.

11. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:10.