Syyskokous 2010

Suomen Marsuyhdistys ry.
Syyskokous
Aika: 13.11.2010
Paikka: Helsingin pelastuskoulu, Steniuksentie 14, 00320 Helsinki

Läsnä (valtakirjat suluissa): 
Minna Alander
Juulia Palmqvist
Helena Ruohonen
Liina Ruohonen
Susanna Piili
Elise Feodoroff
Eva Kalliala (Antti Peltonen, Janiika Toivoniemi)
Linda Lahtonen
Pauliina Tuppurainen
Anu Saarela (Minna Aatela)
Pulmu Waitinen
Iina Merjankari
Aida Depner (Katriina Hautala, Heli Kuoppamäki)
Annukka Holmroos

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:10.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aida Depner, sihteeriksi Pulmu Waitinen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Eva Kalliala ja Linda Lahtonen.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2011 
Ehdolla hallituksen puheenjohtajaksi olivat Minna Alander (kieltätyi), Juulia Palmqvist (kieltäytyi), Eva Kalliala (kieltäytyi), Annukka Holmroos ja Aida Depner. Kokous valitsi äänestyksellä vuoden 2011 hallituksen puheenjohtajaksi Aida Depnerin (äänin 12 – 6).

6. Hallituksen muiden jäsenten valinta vuodelle 2011 
Hallituksen muiksi jäseniksi ehdotettiin seuraavia jäseniä: Eva Kalliala, Linda Lahtonen (kieltäytyi), Hanna Lahtinen, Minna Alander, Katja Kivipuro (kieltäytyi), Juulia Palmqvist, Anna Lohi (ei paikalla/kieltäytyi), Tuija Kilpinen (ei paikalla/kieltäytyi), Pauliina Tuppurainen, Sofia Järnberg (kieltäytyi), Annukka Holmroos ja Pulmu Waitinen.

Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti: 
Eva Kalliala
Hanna Lahtinen
Minna Alander
Juulia Palmqvist
Pauliina Tuppurainen
Annukka Holmroos
Pulmu Waitinen (varajäsen)

7. Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varamiehen valinta
Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Elise Feodoroff ja varamieheksi Susanna Piili.

8. Vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus
Kokouksen alussa kaikille läsnä oleville jaettiin tutustuttavaksi toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus. Vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan tehtiin seuraavat muutokset:
– lisättiin kohdat
o rekisteröidään marsuja
o myönnetään kasvattajanimiä
o järjestää mahdollisesti yhdistyksen ja marsujen esittelytilaisuuksia (esim. eläinkaupoissa)
– muokattiin kohtaan ”pet-tuomareiden koulutusta” sanat ”tarpeen mukaan”
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin näiden muutosten jälkeen.
Talousarvioehdotus hyväksyttiin sellaisenaan.

9. Vuoden 2011 jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.
Jäsenmaksut vuonna 2011 siis seuraavasti:
– Vuosijäsenmaksu 20 euroa
– Perhejäsenmaksu 10 euroa (ei omaa lehteä)
– Yhteisöjäsenmaksu 25 euroa
– Ainaisjäsenmaksu 200 euroa (= 10 x vuosijäsenmaksu)
– Jäsenmaksut ulkomaalaisille
o EU-alueella 27 euroa
o EU-alueen ulkopuolella 32 euroa.

10. Hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut tai muut asiat 

10a. Uusien pet-sääntöjen vahvistaminen 
Ehdotus uusiksi pet-luokkien säännöiksi on ollut jäsenistön nähtävillä MarsuMagazinen numerossa 3/2010 ja lisäksi kokoukseen osallistuneille jaettiin ehdotus tutustuttavaksi.
Säännöt hyväksyttiin sellaisenaan ja ne astuvat voimaan 1.1.2011 alkaen.

10b. Sääntötarkennus uml-tuomarien pet-arvosteluihin – kuinka usein? 
Päätettiin asiasta seuraavasti:
Säilyttääkseen ulkomuototuomarin oikeudet tuomarin ei tarvitse ylläpitää pet-tuomarin oikeuksiaan. Jos ulkomuototuomari haluaa toimia pet-tuomarina, tulee hänen arvostella vähintään yhden kerran kahdessa kalenterivuodessa (1krt/2v.).

10c. Tuomareiden päivärahan nostaminen verotusarvoon
Päätettiin, että vuoden 2011 tuomareiden päiväraha tulee olemaan Verohallinnon vuodelle 2011 vahvistaman taksan mukainen.

Verohallinnon 9.12.2010 päättämän päätöksen mukaan vuonna 2011 päivärahan enimmäismäärät ovat:
– 16 euroa (osapäiväraha = päivän kesto matkoineen yli 6 tuntia)
– 34 euroa (kokopäiväraha = päivän kesto matkoineen yli 10 tuntia)
– Lähde: http://www.vero.fi/?article=9665&domain=VERO_MAIN&path=5,40,421&language=FIN

10d. Ehdotus: Teemme Viron kanssa samanlaisen sopimuksen kuin Pohjoismaiden kanssa eli Viron valiot valmistuvat yhdellä Suomen sertillä Suomen muotovalioiksi. Sopimus on voimassa jo muissa Pohjoismaissa heidän ja Viron välillä. 

Asiasta päätettiin seuraavasti:
Virolaiset marsut valmistuvat Suomen Muotovalioksi (FIN MVA) yhdellä suomalaisella sertillä. Anoakseen muotovalioarvoa marsun on oltava jo Viron muotovalio.

Keskusteltiin myös samanlaisen järjestelyn tekemisestä kaikkien ulkomaisten marsujen kohdalla, maasta riippumatta. Asiasta ei kuitenkaan vielä päätetty mitään ja keskustelua jatketaan myöhemmin.

10j. Yhdistyksen muut toimihenkilöt vuonna 2011 
Päätettiin yhdistyksen muista toimihenkilöistä seuraavasti:
– palkinto- ja sponsorivastaava: Annukka Holmroos
– Pet-vastaava: Juulia Palmqvist
– Pet-toimikunnan muut jäsenet: Annukka Holmroos, Aida Depner, Eva Kalliala, Pauliina Tuppurainen. Tarvittaessa myös muita voi liittyä lisäksi toimikuntaan.
– MM:n päätoimittaja: Eva Kalliala
– MVA-käsittelijä: Pulmu Waitinen
– Foorumin ylläpitäjät/moderaattorit: Minna Alander, Eva Kalliala (hätä-apuna/teknisenä tukena myös Linda Lahtonen). Anna Lohi voi halutessaan jatkaa myös tehtävässään.
– Standarditoimikunta: Katja Kivipuro ja Hanna Lahtinen
– Webmaster: Eva Kalliala (varalla Minna Alander ja tekninen tuki Linda Lahtonen)
– Rekisteröijä: Iina Merjankari
– Kasvattajanimikäsittelijä: Lea Rahtu
– Jäsenrekisterinpitäjä: Minna Alander
– Infovastaava: Raisa Ristimäki
– EPET-käsittelijä: Juulia Palmqvist

10e. Rekisteröintimaksukuitin lähettäminen sähköpostilla 
Keskusteltiin mahdollisuudesta lähettää rekisteröintimaksukuitti myös sähköpostilla rekisteröintien käsittelijälle. Päätettiin, että rekisteröintimaksukuitit lähetetään edelleen rekisteripapereiden mukana paperiversiona. Sähköinen kuitti ei kelpaa.

10f. Ruotsintuontien rekisteröinti 
Keskusteltiin ruotsintuontien rekisteröinneistä ja siitä, että niiden kanssa meneteltäisiin samalla lailla kuin suomalaisiakin marsuja rekisteröitäessä. Toisin sanoen esitettiin, että Suomessa rekisteröitäessä ruotsalaisia marsuja koskisivat samat rekisteröintisäännöt kuin suomalaisiakin.

Äänestyksen (äänet: 16 – 1) perusteella päätettiin seuraavaa:
Jokaisella ruotsintuonnilla on oltava Suomen rekisteröintisääntöjen mukaiset paperit, jotta tuontimarsu voidaan rekisteröidä Suomessa.

10k. Muiden maiden tuontien rekisteröinti 
Päätettiin, että kaikkien muiden maiden tuonteja rekisteröitäessä Suomessa vaaditaan jatkossa seuraavat tiedot:
– marsun nimi, sukupuoli ja syntymäaika
– rotu/väri/kuvio
– mistä kotoisin (maa/kasvattaja)

10g. Muutos rekisteröintisääntöihin tummien värien yhteensopivuuksista
Keskusteltiin tummien värien (black, chocolate, grey, lilac, carob) yhteensopivista yhdistelmistä ja päätettiin muuttaa rekisteröintisääntöjä niiden osalta seuraavasti:
Jatkossa hyväksytyt yhdistelmät:
– black – grey
– black – lilac
– chocolate – beige
– chocolate – carob
Hyväksytyt yhdistelmät koskevat rekisteröitäviä selfejä, taneja, foxeja ja ottereita. Ne eivät toistaiseksi koske dutcheja, dalmatialaisia ja roaneja, vaan näiden rekisteröinneissä toimitaan kuten aikaisemmin.

10h. Baldwinit koestandardiin 
Standarditoimikunta esittää baldwineita siirrettäväksi koestandardiin. Asia päätettiin siirtää käsiteltäväksi kevään kokoukseen, koska esityksestä puuttui suomenkielinen standardi. Standarditoimikunta valmistelee suomenkielisen standardiesityksen hyväksyttäväksi.

10i. Yhdistyksen foorumin sulkeminen/rajoittaminen 
Keskusteltiin yhdistyksen foorumin sulkemisesta tai rajoittamisesta. Päätettiin avata SMY:n foorumi kokeiluksi kaikkien luettavaksi ja kirjoitettavaksi ensi kevätkokoukseen saakka. Kevätkokous päättää tämän jälkeen jatkotoimenpiteistä. Kokeilu alkaa aikaisintaan 1.1.2011 ja siitä tiedotetaan jäsenistöä foorumilla.

10l. Jäsenlehden päätoimittajan ja taittajan korvaukset 
Syyskokous päätti puoltaa lehden taittajalle ja päätoimittajalle maksettavaa kohtuullista korvausta, jonka määrän ja laadun päättää yhdistyksen hallitus.

11. Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:40.