Syyskokous 2012

Suomen Marsuyhdistys ry:n vuosikokous
24.11.2012
Lohjan ABC, Hossanmäentie 1, 08350 Lohja

Paikallaolijat (suluissa valtakirjalla olijat): 
Pasanen Jannika (Mäntylä Mika)
Depner Aida (Uusi-Viitala Saija, Peltola Jaana)
Aatela Minna
Juntunen Annukka ( Jalonen Anne, Ruotsalainen Kirsi)
Högman Taina
Kivipuro Katja (Lahtinen Hanna, Ilmasti Pia)
Lahtonen Linda
Piili Susanna (Palmqvist Juulia, Ceder Anneli)
Tuppurainen Pauliina (Hakala Sanna, Rajala Laura)
Waitinen Pulmu
Ristimäki Raisa
Hakulinen Helena
Saarela Anu
Lindberg Anna
Jansson Jarna
Feodoroff Elise ( Heli Kuoppamäki)

1. Puheenjohtaja Susanna Piili avasi kokouksen 12.00

2. Valittiin kokouksen 
puheenjohtajaksi Linda Lahtonen
sihteeriksi Katja Kivipuro
pöytäkirjantarkastajiksi Pulmu Waitinen ja Helena Hakulinen
ääntenlaskijoiksi Pulmu Waitinen ja Helena Hakulinen

3. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksyttiin alkuperäinen työjärjestys

5. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen. Myönnettiin vastuuvapaus 2011 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

6. Valittiin 2013 hallituksen puheenjohtajaksi Susanna Piili 
(äänten jakautuminen: Susanna Piili 24, Elise Feodoroff 4)

Tauko 12.40 – 12.50 

7. Hallitukseen 2013 valittiin seuraavat henkilöt; Pulmu Waitinen, Helena Hakulinen, Aida Depner, Taina Högman, Katja Kivipuro, Raisa Ristimäki.
Varajäsen Minna Aatela

8. Valittiin 2013 muut toimihenkilöt 
Toiminnantarkastajat; Linda Lahtonen (varalla Pauliina Tuppurainen)
Elise Feodoroff (varalla Annukka Juntunen)
Rahastonhoitaja; Hallitus valitsee keskuudestaan myöhemmin
Jäsensihteeri; Aida Depner
Standarditoimikunta; Aida Depner, Helena Hakulinen, Pulmu Waitinen, Linda Lahtonen
Lehden päätoimittaja; Pauliina Tuppurainen
Lehden taittaja; Pulmu Waitinen
Kotisivujen&foorumin ylläpitäjät; Aida Depner, Susanna Piili
Tuomarivastaava; Helena Hakulinen
VV-pisteet Aida Depner
Rekisteröinti; Katja Kivipuro
Kasvattajanimiasiat; Lea Rahtu-Korpela
Pet-vastaava; Susanna Piili
Pet-toimikunta; Susanna Piili kokoaa
Sponsorivastaava; Annukka Juntunen, Raisa Ristimäki
Palkintovastaava; Aida Depner
Infovastaava; Pulmu Waitinen
FI MVA-, EPET-anomukset; Pauliina Tuppurainen

9. Hyväksyttiin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talosarvioehdotus pienin muutoksin

10. Hyväksyttiin 2013 jäsenmaksut 
Vuosijäsen 20,-
Perhejäsen 10,-
Ainaisjäsen 200,-
Yhteisöjäsen 25,-
EU:n sisällä 27,-
EU:n ulkopuolella 32,-

11. Äänestettiin baldwinin siirtämisestä standardiin. 
Puolesta 3, vastaan 17, tyhjää 8. Ehdotus hylättiin.

12. Äänestettiin ch-teddyn ja ch-teddy crestin siirtämisestä standardiin. 
Puolesta 3, vastaan 18, tyhjää 7. Ehdotus hylättiin.

13. Äänestettiin SKJL:n jäsenyyden jatkamisesta. 
Puolesta 22, vastaan 0, tyhjää 6. Jatketaan jäsenyyttä.

Tauko 14.17 – 14.25 

14. Päätettiin hyväksyä seuraavat muutokset rekisteröntisääntöihin 
Black-red (tyhjää 11, kyllä 17, ei 0)
Brindle – tortoishell (kyllä 23, vastaan 0, tyhjää 5)
Päätettiin poistaa kotimaiset rekisteröimissäännöt ruotsintuontimarsuilta.
Päätökset tulevat voimaan 1.1.2013
Muut mahdolliset rekisteröintimuutokset tullaan esittämään myöhemmässä yleiskokouksessa.

15. Päätettiin pitää Suomessa Nordic 2013 (puolesta 14, vastaan 6, tyhjää 8 ) ja päätettiin perustaa komitea käytämmön asioita hoitamaan. Siihen kuuluvat Raisa Ristimäki, Elise Feodoroff, Annukka Juntunen, Pulmu Waitinen, Aida Depner, Helena Hakulinen, Jannika Pasanen, Jarna Jansson, Anna Lindberg.

16. Muut esille tulleet asiat: 
a) Mikäli näyttelyssä järjestetään erilliset kilpailut junioreille, niin kasvattajaryhmään saa osallistua vain ko. ikäiset marsut. Todettiin että sääntö on jo voimassa, mutta se kirjataan vielä erikseen näyttelysääntöihin kevätkokouksessa.

b) keskusteltiin päätoimittajan ja taittajan palkkioista. Toistaiseksi palkkiot ennallaan.

c) keskustelua ulkomailla hyväksyttyjen kasvattajanimien käytöstä Suomessa.

17. Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.27.