Rekisteröintisäännöt

Näitä sääntöjä noudatetaan 1.8.2020 alkaen.

Säännöt koskevat Suomessa syntyneitä marsuja. Rekisteröinti on puhdasrotuisen marsun sukutaulun kirjaaminen Suomen Marsuyhdistyksen (SMY)rekisteriin. Rekisteröinti todennetaan SMY:n myöntämällä juoksevalla numeroinnilla ja vuosiluvulla (Mxx-vuosiluku). Kun marsu rekisteröidään, tiedot jäävät SMY:n tietokantoihin ja ne ovat yhdistyksen toimihenkilöiden käytössä sekä voidaan julkaista yhdistyksen julkaisussa ja sukutietokannassa

Rekisteröidessä marsun sukutaulusta tarkastetaan kahden sukupolven rotujen, värien ja kuvioiden rekisteröintisääntöjen noudattaminen yhdistyksen jalostusohjeiden mukaisesti. Eri turkkimuunnoksista käytetään säännöissä nimitystä rotu, värit ja kuviot mainitaan sellaisinaan. Yhden isovanhemman poikkeama jalostussääntöihin sallitaan. Vanhempien tulee aina noudattaa jalostussääntöjä. Mikäli poikkeama jalostussäännöistä on suurempi, tulee sitä perustella rekisteröintihakemuksen yhteydessä. Rekisteröijä voi halutessaan puolta tai olla puoltamatta rekisteröintihakemusta. Päätöksen rekisteröinnistä tekee hallitus. Rekisteröijä ilmoittaa päätöksestä hakijalle.

Tuontimarsujen rekisteröintiin vaaditaan marsun nimi, sukupuoli, syntymäaika tai arvio siitä, rotu/väri/kuvio sekä toivotaan lisäksi kasvattajan nimeä ja marsun alkuperämaata.

*Kevätkokous 2022 päätöksellä SMY ei rekisteröi toistaiseksi lainkaan tuontimarsuja Venäjältä hyökkäyssodan vuoksi.

Jalostussäännöt

Sileäkarvaiset marsut

Seuraavia marsurotuja saa jalostaa keskenään, kunhan väri- ja kuviosäännöt toteutuvat:

Self eli yksivärinen, nonself eli kuvioitu, englannincrest yksivärinen, englannicrest kuvioitu, amerikancrest yksivärinen sekä amerikancrest kuvioitu.

Seuraavat yhdistelmät eivät ole sallittuja: roan – roan, dalmatialainen – dalmatialainen tai roan – dalmatialainen.

Värisäännöt

Samanväriset

* Pe white – d.e.white – cream – lemon – buff – saffron – buff – p.e. golden – d.e. golden – red

* Black – red

* Black – grey – lilac – chocolate – beige

Kuviosäännöt

Saman kuvioisia marsuja saa jalostaa keskenään erikseen mainituin poikkeuksin ilman värisääntöä

tan – fox – otter – self

agouti – argente – solid agouti – solid argente – self (diluutti)

tortoiseshell – tortoiseshell & white – tricolor – bicolor

himalaya – self

dutch

brindle – tortoiseshell – magpie – harlekiini – bicolor

roan – sallittu ainoastaan yhdistettynä self-marsuun

dalmatialainen – sallittu ainoastaan yhdistettynä
self-marsuun

California – california roan – self

Karkeakarvaiset ja karvattomat

Saman rotuisia marsuja saa jalostaa keskenään ja kaikki väri -ja kuvioyhdistelmät ovat sallittuja, paitsi roan – roan, dalmatialainen – dalmatialainen tai roan – dalmatialainen.

teddy

rex – rex crest

abessiinialainen

skinny – skinnykantaja

baldwin – baldwinkantaja

ridgeback

ch-teddy –
ch-teddycrest

Pitkäkarvaiset

Saman rotuisia marsuja saa jalostaa keskenään ja kaikki väri -ja kuvioyhdistelmät ovat sallittuja, paitsi roan – roan, dalmatialainen – dalmatialainen tai roan – dalmatialainen.

 sheltie – texel –
coronet – merino – peruaani – alpakka

lunkaryaperuaani – lunkaryasheltie – lunkaryacoronet –
coronet – sheltie – peruaani

ei-standardi:

Toimitaan standarditoimikunnan antaman ohjeistuksen mukaan. Toimita sukupaperit sekä ehdotus rodun rekisteröinnistä standarditoimikunnalle. Standarditoimikunta käsittelee asian ja toimittaa asiakirjat rekisteröijälle päätöksen tehtyään.

Satiinimarsuja ei rekisteröidä.

HAKEMUS

Rekisteröintihakemukseen ilmoitetaan rekisteröitävän marsun virallinen nimi. Mikäli marsun kasvattajalla on hyväksytty kasvattajanimi, se kirjoitetaan varsinaisen nimen eteen. Muutoin marsun nimessä ei saa esiintyä kasvattajanimeen viittaavaa etu -tai jälkiliitettä. Lisäksi hakemuksessa tulee olla marsun syntymäaika, rotu, väri, kuvio, sukupuoli. Marsun vanhempien sekä isovanhempien tiedoista vaaditaan nimet, mikäli ne ovat tiedossa, rekisterinumerot mikäli ne ovat tiedossa ja rodut, värit ja kuviot. Mikäli marsun kasvattajalla on marsuille hyväksytty kasvattajanimi, se kirjoitetaan varsinaisen nimen eteen. Muutoin marsun nimessä ei saa esiintyä kasvattajanimeen viittaavaa etu -tai jälkiliitettä. Suomessa syntyneen eläimen rekisteröinnissä vanhempien tiedot tulee olla täydellisesti. Isovanhempien tiedot voivat olla puutteelliset, mikäli rekisteröivän marsun vanhemmat ovat tuontieläimiä Lisäksi ilmoitetaan kasvattaja ja mikäli mahdollista niin kasvattaja allekirjoittaa hakemuksen.

Paperiset rekisteröintihakemukset tehdään kolmena kappaleena, joista kaksi lähetetään rekisteröijälle. Rekisteröintimaksu maksetaan etukäteen ja todiste suorituksesta lähetetään hakemuksen liitteenä tai sähköisesti rekisteröijälle.

Sähköiseen rekisteröintihakemukseen liitetään maksukuitti.

Sähköisissä rekisteröinneissä marsun rekisteröintinumero ilmoitetaan sähköisesti hakemuksen lähettäjälle ja sukutietokantaan, paperihakemuksista toinen palautuu hakijalle rekisteröintinumeron ja yhdistyksen leiman kanssa.

Mikäli erikseen ilmoitetaan, rekisteröiminen on mahdollista myös yhdistyksen tapahtumista. Rekisteröintiaika on erityisiä poikkeuksia lukuun ottamatta 4 viikkoa.

Rekisteröintimaksun määrä vahvistetaan vuosittain ja tarvittavat tiedot hakemuksen lähettämiseen ja maksun suorittamiseen löytyvät yhdistyksen julkaisuista.

Jos näitä rekisteröintiohjeita ei noudateta, marsua ei rekisteröidä eikä SMY ole velvollinen palauttamaan maksuja. Virheellisesti tai puutteellisesti täytetty rekisteröintihakemus palautetaan korjattavaksi. SMY ei korvaa tästä aiheutuvia kuluja.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa tietosuojasääntelyä.