Sertifioitu kasvattaja

Sertifioitu kasvattaja -arvonimeä voi hakea kirjallisella hakemuksella toimittamalla hallitukselle vahvistuksen Aluehallintovirastoon (AVI) tehdystä ammattimaisen ja laajamittaisen eläintenpidon ilmoituksesta. Lisäksi hallitukselle toimitetaan todistus hyväksytystä valvontaeläinlääkärin/valvontaa tekevän eläinlääkärin käynnistä/tarkastuksesta. Jos AVI katsoo, ettei valvontaeläinlääkärin/valvontaa tekevän eläinlääkärin käynnille ole perusteita, hallitukselle tulee toimittaa vapaamuotoinen kirjallinen viranomaisen ilmoitus asiasta.