Ylimääräinen vuosikokous 14.1.2012

Suomen Marsuyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA
Ylimääräinen jäsenkokous
Aika: Lauantai 14.1.2012 klo 9:30
Paikka: Ooperin urheilutalo
Osoite: Vanha Turuntie 56, Rauma

Läsnä (valtakirjat suluissa): 
Susanna Piili (Juulia Palmqvist)
Jenita Kaasalainen (vain aamulla)
Linda Tynkkynen (vain aamulla)
Aleksi Paavilainen (vain aamulla)
Saija Uusi-Viitala
Minttu Nenonen (vain aamulla)
Jannika Pasanen
Taina Högman
Linda Lahtonen
Pauliina Tuppurainen
Katja Kivipuro
Annukka Juntunen (Anu Saarela, Kirsi Ruotsalainen)
Pulmu Waitinen

1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin klo 9:42.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Annukka Juntunen ja sihteeriksi Pulmu Waitinen. Pöytäkirjantarkastajiksi Saija Uusi-Viitala ja Linda Tynkkynen ja ääntenlaskijoiksi valittiin Taina Högman ja Susanna Piili.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin seuraavin muutoksin:
– jaettiin kohta 5 kolmeksi erilliseksi kohdaksi, jolloin käsitellään
o kohdassa 5 näyttelysääntömuutosten hyväksyminen
o kohdassa 6 kasvattajanimisääntömuutosten hyväksyminen
o kohdassa 7 rekisteröintisääntömuutosten hyväksyminen
o kohdassa 8 kokouksen päätös

5. Näyttelysääntömuutosten hyväksyminen 
Päätettiin hyväksyä yhdistyksen nettisivuilla ja foorumilla esillä olleet näyttelysääntömuutokset esityksen mukaisesti.

6. Kasvattajanimisääntömuutosten hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä yhdistyksen nettisivuilla ja foorumilla esillä olleet kasvattajanimisääntömuutokset seuraavin muutoksin:
– poistettiin sana ”varoituksia” kohdasta ”Hakijalla täytyy olla nuhteeton tausta, mikä tarkoittaa, että hänellä ei saa olla…”

TAUKO 10:30 – 16:50

7. Rekisteröintisääntömuutosten hyväksyminen
Hyväksyttiin yhdistyksen nettisivuilla ja foorumilla esillä olleet rekisteröintisääntömuutokset äänestyksellä (äänin 7-3) seuraavin muutoksin:
– ”Mikäli kasvattajalla on suomalaisen kasvattajanimen lisäksi ulkomaalainen kasvattajanimi, marsut rekisteröidään suomalaisen kasvattajanimen mukaan. Muutoin marsun nimessä ei saa esiintyä kasvattajanimeen viittaavaa etu- tai jälkiliitettä.” –kohta muotoillaan uudelleen selkeämmäksi kevätkokoukseen mennessä. Ulkomaan tuontien nimen edessä saa edelleen olla ulkomaalainen kasvattajanimi kuten tähänkin asti.
– rekisteröintisääntöehdotuksesta vahingossa pois jäänyt poikkeusrekisteröinti-mahdollisuus päätettiin lisätä takaisin sääntöihin ja jättää edelleen voimaan.

8. Kokouksen päätös 
Kokous päätettiin klo 17:12.