Ylimääräinen vuosikokous 2005

SUOMEN MARSUYHDISTYS RY
Ylimääräinen vuosikokous 7.8.2005 Turenki

Läsnä: Hanna Lahtinen, Iina Merjankari, Katja Kivipuro, Heidi Saarela, Petra Hautanen, Katriina Hautala, Heli Kuoppamäki, Mikko Korhonen, Janiika Toivoniemi ja Minna Lintonen.

1. Kokous alkoi 19.40. 

2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Heli Kuoppamäki ja sihteeriksi Janiika Toivoniemi. 

3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Nordic 
muiden maiden muotovaliot pääsevät suomen muotovalioksi yhdellä Suomesta saadulla sertillä.
MVA arvoon ei tarvitse olla rekisteröity Suomeen, oman maan rekisterinumero ja muotovalio titteli riittää. MVA hakemukseen mukaan kopio marsun rekisteritodistuksesta.
Iltaohjelmaan varataan 500 euroa.
Palkinnot: BIS 1-10 yli 6 kk:ta vanhoille, junior BIS 1-8 2-6 kk:ta vanhoille. Petit 1-10 jaetaan kymmenelle parhaalle marsulle.
Luettelo kirjoitetaan englanniksi.
Janiika tuo purut.

5. Tulevat näyttelyt: 
22-23.10.2005 Myyrmäkihalli, Helsinki
22.1.2005 Marttila. Yhdessä Härkätien 4H:n kanssa. Janiika toimii yhteyshenkilönä.

6. Tuomarin palkkiot: 
Päiväraha 30 euroa (yli 10 h) ja 14 euroa (yli 6 h) (matkat mukaan luettuna). Matkakorvaus 0.40 €/km. Summat tarkistetaan vuosittain. Puolitus korvauksista jää pois.
Kaikki yhdistysajot korvataan 0.40 €/km.

7. Standardi: 
Hyväksytty tan, fox ja otter 5:ssä värissä (black, chocolate, lilac, grey ja beige).
Hyväksytty argente väreillä golden, silver, lemon ja cinnamon.
Selfit hyväksytty.

8. Hyväksyttiin Maria Tuohisto-Kokon kasvattajanimihakemus. 

9. Kasvattajanimihakemukseen on tästä edes liitettävä mukaan jalostussuunnitelma. 

10. Rekisteröinti: 
Kumottiin viime vuosikokouksessa tehty päätös ja päätettiin jatkaa kuten ennen.
aiheesta keskusteltiin ja päätettiin siirtää mahdolliset päätöksen myöhemmäksi.

11. Vuosikokous Myyrmäkihallin näyttelyn yhteydessä. 

12. Kokous päättyi 21.30.