Ylimääräinen vuosikokous 2011

Aika: Sunnuntai 12.6.2011 klo 10 lähtien ennen näyttelyn alkua
Paikka: Ikaalisten Oma Tupa
Osoite: Teinintie 4-6, 39500 Ikaalinen

Läsnä: 
Pulmu Waitinen
Mika Mäntylä
Eva Kalliala
Aida Depner
Heli Kuoppamäki

1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin klo 10:00.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pulmu Waitinen. Pulmu Waitinen toimi myös sihteerinä. Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Aida Depner ja Eva Kalliala.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta 
Kokouksessa käsiteltiin hallituksen toimintakertomus ja siihen edellisessä kokouksessa tehdyt muutokset. Toimintakertomukseen ei löytynyt lisättävää. Tarkasteltiin tilinpäätösasiakirjoja, mutta niistä ei päästy selvyyteen vaan päätettiin käsitellä asiaa uudelleen syyskokouksessa.

6. Tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle 
Tilinpäätöstä ei voitu vielä vahvistaa (ks. kohta 5) eikä vastuuvapautta myöntää, vaan asian käsittely siirrettiin syyskokouksen käsiteltäväksi.

7. Hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut tai muut asiat 
a) Yhden hallituksen jäsenen ja varajäsenen valinta 
Valittiin hallituksesta eronneiden jäsenten tilalle uusiksi hallituksen jäseniksi Susanna Piili ja Nora Mäntysaari.

8. Kokouksen päätös 
Kokous päätettiin klo 10:22.