Ylimääräinen vuosikokous 2011

Aika: Lauantai 13.8.2011 klo 14 
Paikka: Helsingin pelastuskoulu 
Osoite: Steniuksentie 14, 00420 Helsinki 

Läsnä (suluissa valtakirjat): 
Susanna Piili 
Juulia Palmqvist 
Taina Högman (Elise Feodoroff, Pauliina Tuppurainen) 
Eva Kalliala 
Pulmu Waitinen 

1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin klo 14:12. 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juulia Palmqvist ja sihteeriksi Pulmu Waitinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Eva Kalliala ja Susanna Piili. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Hyväksytään työjärjestys 
Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan. 

5. Uusien hallituksen jäsenien valinta (2 jäsentä ja 1 varajäsen) eronneiden tilalle 
Vuoden 2011 hallituksesta on eronnut kesken kauden Minna Alander, Annukka Juntunen (os. Holmroos) ja Pulmu Waitinen. Ehdolla uusiksi hallituksen jäseniksi: Susanna Piili, Taina Högman ja Nora Mäntysaari. Valittiin yksimielisesti ehdolla olevat hallitukseen. 

6. Yhdistyksen kotisivujen päivittäjien valinta 
Valittiin Susanna Piili ja Pauliina Tuppurainen avuksi kotisivujen päivittämiseen. 

7. Muut hallituksen ja jäsenistön esille tuomat asiat 
Keskusteltiin kotisivujen siirtämisestä helpommin hallittavalle alustalle. Keskustelua ja asian käsittelyä jatketaan hallituksessa. 

8. Kokouksen päätös 
Kokous päätettiin klo 15:03.